Begeleiding bij keuze en implementatie lesmethode

Doel: Je beschikt over voldoende informatie om een passende keuze te maken voor een lesmethode voor jullie school.

Voor wie: ib'er/kwaliteitscoördinator, leerkracht, schoolleiding

Accreditatie: Nee

Inschrijving: Team

Locatie: op school

Prijs: prijs op aanvraag

Inhoud

Ben je op zoek naar een nieuwe methode voor rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen of technisch lezen of een combinatie van bepaalde vakgebieden? Wij zijn een onafhankelijk onderwijsadviesbureau en begeleiden je bij het maken van een keuze die past bij de visie van jouw school. Als deze visie nog niet helder is, bespreken we die eerst. Wij hebben kennis van de meest recente methodes en kunnen advies geven op basis van deze kennis én ervaringen van scholen die deze methodes reeds gebruiken.

Keuze lesmethode

Wanneer je de keuze maakt voor een nieuwe lesmethode, wil je dit vanuit visie en op een gedegen manier doen. Helder Onderwijsadvies helpt schoolteams hierbij. Vanuit onze achtergrond zijn wij niet alleen in staat de algemene technische en organisatorische kant van de methodes te belichten, maar ook de koppeling te maken naar de eigenheid van de school en het team.

Je leert hoe je vanuit visie een keuze maakt welke richting je als school op wilt gaan. Aan de hand van een passende criterialijst kun je op basis van kennis een gedegen keuze maken voor de implementatie van een nieuwe methode.

We doorlopen de volgende stappen:

 1. We gaan met elkaar in gesprek en bepalen samen welke onderwijskundige visie en wensen er passen bij de leerlingpopulatie en het schoolteam.
 2. We analyseren en evalueren de huidige lesmethode en de werkwijze op school.
 3. Er wordt een werkgroep gevormd.
 4. We geven informatie over de aanwezige lesmethodes. Daarnaast kunnen we ondersteuning bieden om vanuit een objectieve visie verschillende methodes naast elkaar te leggen.
 5. Je kiest als school maximaal drie lesmethodes om uit te proberen in de praktijk en verzamelt data van leerkrachten op basis van een checklist.
 6. We evalueren de ervaringen en komen samen tot een passende lesmethode.
 7. Implementatie van de lesmethode.

Implementatie lesmethode

Mocht de keuze zijn gevallen op een van de onderstaande methodes, dan kunnen we je ook begeleiden bij het implementeren.

Rekenen

 • De wereld in getallen 5 (Malmberg)
 • Pluspunt 4 (Malmberg)
 • Rekenplein (Malmberg)
 • Getal & Ruimte Junior (Noordhoff)
 • Semsom (Zwijsen)

Taal, spelling en lezen

 • Taal actief 5 (Malmberg)
 • Staal (Malmberg)
 • Nieuw Nederlands Junior (Noordhoff)
 • Taaljacht (Zwijsen)
 • Pit (ThiemeMeulenhoff)
 • Karakter (Malmberg)
 • Atlantis (Delubas)
 • Blink Lezen (Blink Educatie)
 • Alles-in-1 (De Bloeiende Naboom)
 • Actief Leren Lezen (Kluitman Educatief)
 • Veilig leren lezen, Zoem-versie (Zwijsen) vanaf schooljaar 24/25

Kleuters

 • Kleuterflits (Helder Onderwijsadvies)
 • Stapel op (Zwijsen) vanaf schooljaar 24/25

De opbrengst

 • 1 De school kan een gedegen keuze maken voor een lesmethode of weet welke stappen er gezet kunnen worden op weg naar die keuze.

Aanbevolen literatuur

Checklist bij de keuze voor een nieuwe rekenmethode

Bekijk

Checklist bij de keuze voor een nieuwe taalmethode

Bekijk

Trainers

Kimberly de Jong – Vermeulen

Marjolein Veuger

Ynte Essers

Emila Bijl

Monique Steenwinkel

Bernadette Dijkman

Delen:

Heb je nog vragen?

Neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier