Begrijpend lezen: Hoe? Zo!

Doel: Op basis van wetenschappelijke inzichten en de visie op het (begrijpend) leesonderwijs (module 1), ontwikkel je een eigen werkwijze door te werken aan kennisopbouw (module 2) voor groep 1 t/m 8 (module 3).

Voor wie: IB'er / kwaliteitscoördinator, Leerkracht

Duur: 3 modules van elk 2,5/3 uur. Je kunt alle drie de modules volgen, maar je kunt er ook voor kiezen om één of twee modules te volgen.

Accreditatie: Nee

Inschrijving: Team

Locatie: op school

Inhoud

Al jarenlang blijkt uit PISA-onderzoek dat de leesvaardigheid van Nederlandse leerlingen daalt. Ze lezen minder en de leesmotivatie neemt af. Daarnaast vinden leerkrachten het moeilijk om het onderwijs in leesbegrip op een effectieve manier vorm te geven. Welke principes werken en hoe versterk je het onderwijs in begrijpend lezen bij jou op school en in je groep?

Wat ga je leren?

In 3 bijeenkomsten leer je wat werkt en hoe dit toe te passen in je eigen praktijk. Hoe maak je van jouw leerlingen vaardige lezers, die authentieke teksten op hoog inhoudsniveau begrijpen, doorgronden en verwerken.

  • Module 1: Visie op lezen met begrip: wat is lezen met begrip?
    In module 1 leer je dat begrijpend lezen niet bestaat, laat staan onderwijs in begrijpend lezen. Hoe dan wel werken aan leesbegrip? Wat is de visie op lezen met begrip en welke aanpak is bewezen effectief? Je leert over mentale modellen, het verschil én belang van tekstgericht en strategiegericht leesonderwijs. Vanuit een stevige basiskennis, ontwikkel je je eigen visie op het onderwijs in leesbegrip en welke ontwikkeling nodig is op jouw werkplek.
  • Module 2: Werken aan opbouw van kennis
    Module 2 neemt je mee in teksten: authentieke teksten, wat zijn het en waar vind ik deze? Wat doe ik en wat doen de leerlingen met zo’n rijke tekst? Je leert les- én leesdoelen stellen, hoe je werkt aan die doelen en welke didactiek het meest effectief is: vanuit het GRIMM-model verschuift de verantwoordelijkheid van jou geleidelijk naar de leerling.
  • Module 3: Een doorgaande lijn, van luisteren naar lezen met begrip
    In deze module leer je hoe je een doorgaande leerlijn creëert van begrijpend luisteren (bij de kleuters/groep 3) naar begrijpend lezen (groep 3 t/m 8).

Optioneel: lesobservaties zijn in te kopen, daarnaast is het ook mogelijk om één van de verdiepende modules te kiezen:
– Differentiëren en omgaan met verschillen
– Omgaan met zaakvakken en koppeling met taal
– Volgen van de ontwikkeling

De opbrengst

  • 1 Na het volgen van de drie modules kun je een duidelijke visie ontwikkelen, je weet hoe je werkt aan kennisopbouw en je kunt een doorgaande lijn creëren van begrijpend luisteren naar begrijpend lezen.

Aanbevolen literatuur

Mijs, D. & Bunte, L. (2021). Close reading in de praktijk - Lessenseries voor de onderbouw groep 1 t/m 3. Uitgeverij Pica.

Te bestellen op bol.com voor € 19,95.

Bestel boek

Mijs, D. & Bunte, L. (2021). Close reading in de praktijk - Lessenseries voor de middenbouw groep 4 en 5. Uitgeverij Pica.

Te bestellen op bol.com voor € 19,95.

Bestel boek

Mijs, D. & Bunte, L. (2020). Close reading in de praktijk - Lessenseries voor de bovenbouw groep 6 t/m 8. Uitgeverij Pica.

Te bestellen op bol.com voor € 19,95.

Bestel boek

Forrer, M. & Van de Mortel, K. (2010). Lezen.. denken.. begrijpen! CPS Uitgeverij.

Te bestellen op bol.com voor € 34,50.

Bestel boek

Van Koeven, E. & Smits, A. (2020). Rijke taal - Taaldidactiek voor het basisonderwijs. Boom.

Te bestellen op bol.com voor € 38,95.

Bestel boek

Trainers

Bernadette Dijkman

Monique Steenwinkel

Nicole van Loo

Delen:

Heb je nog vragen?

Neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier