Doelgericht werken met leerdoelen

Doel: Leerkrachten worden vaardiger in doelgericht werken met doelen en hebben beter zicht op de ontwikkeling van de groep en individuele leerlingen.

Voor wie: ib'er/kwaliteitscoördinator, leerkracht

Duur: Afgestemd op de hulpvraag

Accreditatie: Nee

Inschrijving: Team

Locatie: op school

Prijs: prijs op aanvraag

Inhoud

Met de werkwijze doelgericht werken sluit je beter aan bij de leerbehoeften van leerlingen en kun je verbanden leggen tussen verschillende vakken en zo het geleerde in context plaatsen. Er zijn daarin vele mogelijkheden, de manier van doelgericht werken hangt af van de ambitie en motivatie van jullie school. De methoden hoeft daarbij zeker niet meteen overboord gegooid te worden, werken met de methode als bronnenboek is bijvoorbeeld ook een optie. Kom er met dit schooltraject achter hoe je meer doelgericht kan werken, natuurlijk geheel aansluitend bij de visie.

Wat ga je leren?

In dit traject ontwikkelt het team de leerkrachtvaardigheden die nodig zijn om meer grip te krijgen op de doelen en doelgericht werken. We geven antwoord op de vraag hoe de verschillende leerlijnen zijn opgebouwd, welke doelen cruciaal zijn en hoe je zicht en grip krijgt op de ontwikkeling van een groep. We implementeren een werkwijze passend bij jullie eigen methoden, zodat het geleerde direct in de praktijk kan worden toegepast.

Het traject wordt op maat samengesteld, passend bij jullie ambitie en wensen. De volgende onderwerpen zijn belangrijk voor het traject.

Schoolambities
Schoolambities formuleren op referentieniveau of vix, passend bij jullie populatie.

Cruciale doelen
Inzicht in de opbouw van de verschillende leerlijnen en koppeling naar jullie methoden.

Inzet methode
Handvatten hoe de methode zo passend en goed mogelijk in te zetten, gericht op de gekozen werkwijze.

Differentiëren en cyclisch werken
Door cyclisch te werken zicht houden en aansluiten bij de ontwikkeling van alle kinderen.

De opbrengst

  • 1 Leerkrachten zijn vaardiger in doelgericht werken met doelen.
  • 2 Leerkrachten weten hoe de verschillende leerlijnen zijn opgebouwd en welke doelen cruciaal zijn.
  • 3 Leerkrachten krijgen handvatten hoe de methode zo passend en goed mogelijk ingezet kan worden.
  • 4 Leerkrachten hebben beter zicht op de ontwikkeling van de groep en individuele leerlingen.

Trainers

Kimberly de Jong – Vermeulen

Monique Steenwinkel

Bernadette Dijkman

Jeroen Mulder

Ynte Essers

Marjolein Veuger

Emila Bijl

Delen:

Heb je nog vragen?

Neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier