Doelgericht werken met leerdoelen

Doel: Leerkrachten worden vaardiger in doelgericht werken met doelen en hebben beter zicht op de ontwikkeling van de groep en individuele leerlingen.

Voor wie: IB'er / kwaliteitscoördinator, Leerkracht

Duur: Afgestemd op de hulpvraag

Accreditatie: Nee

Inschrijving: Individueel of team

Locatie: op school

Inhoud

Beter aansluiten bij de leerbehoeften van de leerlingen of verbanden leggen tussen verschillende vakken en het geleerde in bredere context plaatsen? Dan is doelgericht werken een passende werkwijze. Maar waar begin je? Hoe zorg je ervoor dat de leerkrachten het overzicht houden, beredeneerde keuzes maken in het aanbod en dat de leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen? Doelgericht werken kan op verschillende manieren. Welke manier bij jullie school past, hangt af van jullie ambitie en de motivatie om de omslag naar doelgericht werken te maken. Het vraagt in ieder geval om een stapsgewijze benadering waarin doelgericht werken steeds meer versterkt en geborgd wordt.
In dit schooltraject begeleiden wij het team om passend bij jullie visie meer doelgericht te gaan werken. Dit betekent niet dat je meteen je methoden overboord moet gooien. Werken vanuit doelen kan gewoon met behulp van de methode. Lukt dat al goed, dan kunnen we de stap maken om de methode als bronnenboek te gebruiken of zelfs volledig vanuit leerdoelen te gaan werken.

Wat ga je leren?

In dit traject ontwikkelt het team de leerkrachtvaardigheden die nodig zijn om meer grip te krijgen op de doelen en doelgericht werken. We geven antwoord op de vraag hoe de verschillende leerlijnen zijn opgebouwd, welke doelen cruciaal zijn en hoe je zicht en grip krijgt op de ontwikkeling van een groep. We implementeren een werkwijze passend bij jullie eigen methoden, zodat het geleerde direct in de praktijk kan worden toegepast. Het traject wordt op maat samengesteld, passend bij jullie ambitie en wensen. De volgende onderwerpen zijn belangrijk voor het traject.

Schoolambities
Schoolambities formuleren op referentieniveau of vix, passend bij jullie populatie.

Cruciale doelen
Inzicht in de opbouw van de verschillende leerlijnen en koppeling naar jullie methoden.

Inzet methode
Handvatten hoe de methode zo passend en goed mogelijk in te zetten, gericht op de gekozen werkwijze.

Differentiëren en cyclisch werken
Door cyclisch te werken zicht houden en aansluiten bij de ontwikkeling van alle kinderen.

De opbrengst

  • 1 Na dit traject zijn leerkrachten vaardiger in doelgericht werken met doelen en hebben ze beter zicht op de ontwikkeling van de groep en individuele leerlingen.

Trainers

Kimberly de Jong – Vermeulen

Monique Steenwinkel

Nicole van Loo

Bernadette Dijkman

Jeroen Mulder

Ynte Essers

Wijnand Gijzen

Marjolein Veuger

Emila Bijl

Delen:

Heb je nog vragen?

Neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier