Een heldere opbrengstenanalyse voor mijn bestuur

Doel: Krijg met een goede opbrengstenanalyse van de LVS-resultaten een overzichtelijk beeld van waar de scholen staan met betrekking tot het realiseren van de schoolambities, het landelijk gemiddelde en het onderwijsresultatenmodel.

Voor wie: bestuur

Duur: Minimaal 2 bijeenkomsten en een feedbackgesprek

Accreditatie: Nee

Inschrijving: Bestuur

Locatie: op school

Prijs: prijs op aanvraag

Inhoud

Wil je leren hoe je een bestuursrapportage opstelt met de opbrengsten voor rekenen, lezen en taalverzorging? Kom er in deze training achter hoe je dat voor elke school en voor het bestuur als geheel aanpakt. In die rapportage kun je de opbrengsten verantwoorden vanuit het onderwijsresultatenmodel (OR1) en de eigen ambities. Deze gegevens verbind je aan de analyses en de interventies die nodig zijn op het gebied van het aanbod (OP1), zicht op ontwikkeling en begeleiding (OP2), pedagogisch didactisch handelen (OP3) en Sturen, Kwaliteit en Ambitie (SKA).

Wat ga je leren?

  • Je leert de data uit de gebruikte LVS-toetsen af te lezen en af te zetten tegen de eigen ambities en het onderwijsresultatenmodel (signaleren).
  • Je leert de data uit de gebruikte LVS-toetsen te koppelen aan informatie over OP1, OP2, OP3 en SKA en daaraan conclusies te verbinden (analyse).
  • Je leert om aan te geven wat er nodig is op bestuurs- en schoolniveau om het onderwijs te versterken (beleidsimpulsen geven).
Bijeenkomst 1

In de eerste bijeenkomst gaan we aan de slag met de analyse van de data. Hierbij maken we gebruik van de meest actuele toetsgegevens van de scholen. Je leert de data af te lezen en af te zetten tegen de eigen ambities en het onderwijsresultatenmodel. Dit doen we met behulp van de data over groei naar de referentieniveaus. Zo kun je ook de resultaten van de verschillende LVS-toetsaanbieders op eenzelfde manier kunt gebruiken.

Na de eerste bijeenkomst moet er voldoende tijd zijn om de analyse zelf af te kunnen maken voor de verschillende vakgebieden.

Bijeenkomst 2

Op basis van de analyse gaan we dieper in op wat we zien. We leggen de data naast de inhoud van Aanbod (OP1), Zicht op ontwikkeling (OP2), pedagogisch en didactisch handelen (OP3) en School, kwaliteit en ambities (SKA1). We trekken conclusies op het niveau van de scholen. Ook bekijken we wat de trends en opvallendheden op bestuursniveau zijn.

Na de tweede bijeenkomst moet er voldoende tijd zijn om het rapport af te maken met de conclusies en interventies voor scholen en bestuur.

Feedbackgesprek
Na afronding van de rapportage kan je het concept naar de trainer sturen. In een feedbackgesprek (online) krijg je feedback. Dit gebeurt in de vorm van aandachtspunten en advies en kun je meenemen in de definitieve versie.

De opbrengst

  • 1 Je kunt op basis van de audits een bestuursrapportage opstellen. Deze rapportage bevat een samenvatting van hoe de scholen ervoor staan op de verschillende standaarden en ten minste wat de ontwikkelpunten zijn om de basis op orde te krijgen. Naar wens kan de rapportage ook van concretere adviezen worden voorzien.
  • 2 Je kunt de data uit de gebruikte LVS-toetsen aflezen en afzetten tegen de eigen ambities en het onderwijsresultatenmodel (signaleren).
  • 3 Je kunt de data uit de gebruikte LVS-toetsen koppelen aan informatie over OP1, OP2, OP3 en SKA en daaraan conclusies verbinden (analyse).
  • 4 Je kunt aangeven wat er nodig is op bestuurs- en schoolniveau om het onderwijs te versterken (beleidsimpulsen geven).

Trainers

Monique Steenwinkel

Ynte Essers

Wijnand Gijzen

Emila Bijl

Jojanneke Beugelink

Delen:

Heb je nog vragen?

Neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier