Een rijk taalaanbod met behulp van (prenten)boeken

Doel: Na het volgen van de bijeenkomsten kun je een lessenserie begrijpend luisteren en woordenschat ontwikkelen, waarbij je gebruikmaakt van scaffolding, interactief voorlezen, modelen en spelbegeleiding in één van de hoeken.

Voor wie: ib'er/kwaliteitscoördinator, leerkracht, schoolleiding

Duur: 3 bijeenkomsten + één observatieronde/coaching on the job

Accreditatie: Nee

Inschrijving: Team

Locatie: op school

Prijs: prijs op aanvraag

Inhoud

De basis voor het latere onderwijs in begrijpend lezen wordt al gelegd in de onderbouw. Door het aanbieden van een rijk boekenaanbod bevorder je de taalontwikkeling en creëer je veel mogelijkheden voor het versterken van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Maar hoe zorg je ervoor dat het aanbod van (prenten)boeken een vaste plaats binnen je onderwijs krijgt zodat het zorgt voor meer leerrendement? En hoe maak je het passend bij het thema waaraan wordt gewerkt en waarbij zowel aandacht is voor de mondelinge taalvaardigheid, oriëntatie op verhaal en tekst & voorbereidend lezen én woordenschat? Met de training ‘Een rijk taalaanbod met behulp van (prenten)boeken’ gaan we samen op zoek naar antwoorden op deze vragen, passend bij de nieuwste inzichten uit de wetenschap. Ook gaan we praktisch aan de slag om een lessenserie bij een prentenboek naar keuze voor te bereiden.

Wat ga je leren?

In drie bijeenkomsten ontwikkelen jullie als team vaardigheden die je nodig hebt voor het creëren van een rijk boekenaanbod in de onderbouw dat zorgt voor meer leerrendement. Aan het eind van de bijeenkomsten kun je zelf lessenseries bij (prenten)boeken naar keuze ontwikkelen waarbij geïntegreerd wordt gewerkt aan oriëntatie op verhaal en tekst & voorbereidend lezen, woordenschat en de mondelinge taalvaardigheid (spreken, luisteren en gesprekken voeren).

Bijeenkomst 1: Directe instructie begrijpend luisteren: scaffolding, interactief voorlezen en modelen
In deze bijeenkomst bespreken we aan de hand van een sterke theoretische onderbouwing de doorgaande lijn van begrijpend luisteren naar begrijpend lezen. Het volgende komt aan bod:

 • Je leert welke factoren bijdragen aan de ontwikkeling van begrijpend luister- (en lees)vaardigheden.
 • Je leert hoe scaffolding kan helpen om de verantwoordelijkheid van jou als leerkracht over te dragen naar de kinderen en hoe je doelbewust gebruik kunt maken van interactief voorlezen en modelen om jouw gekozen lesdoel te behalen.
 • Aan het eind van de bijeenkomst heb je een les begrijpend luisteren bij een (prenten)boek naar keuze ontwikkeld die je direct in de praktijk kunt gebruiken.

Bijeenkomst 2: Een rijk woordenschataanbod bij het voorlezen van (prenten)boeken
Op basis van de wetenschap weten we dat de woordenschat van een kind van invloed is op de begrijpend luister- en leesontwikkeling. (Prenten)boeken lenen zich uitstekend voor het aanbieden van een rijke woordenschat, omdat de woorden betekenisvol en in een context aan worden geboden. Het volgende komt aan bod:

 • Je leert aan de hand van de Viertakt van Verhallen en van Nulft woorden te selecteren bij een (prenten)boek naar keuze.
 • Je leert woordclusters te maken bij deze woorden.
 • Je leert welke verschillende spelvormen gebruikt kunnen worden om de woordenschatwoorden te consolideren en te controleren.

Bijeenkomst 3: Spelbegeleiding begrijpend luisteren: verwerking in de hoeken
Kleuters leren door te spelen. Het volgende komt aan bod:

 • In deze bijeenkomst gaan we praktisch aan de slag met een vertaalslag van het (prenten)boek naar spel in de hoeken.
 • Je leert kleuters effectief te begeleiden tijdens het spelen en werken in de hoeken, doordat je ze aanspreekt op hun zone van naaste ontwikkeling.
 • Aan het eind van de bijeenkomst kun je een speeltafel en verteltafel inzetten bij een (prenten)boek naar keuze.

Coaching on the job
De trainer komt op school een les begrijpend luisteren (geïntegreerd met woordenschat) observeren. Aansluitend vindt een nagesprek plaats (1 uur per leerkracht).

De opbrengst

 • 1 Je weet welke factoren bijdragen aan de ontwikkeling van begrijpend luister- (en lees)vaardigheden.
 • 2 Je weet hoe scaffolding kan helpen om de verantwoordelijkheid van jou als leerkracht over te dragen naar de kinderen en hoe je doelbewust gebruik kunt maken van interactief voorlezen en modelen om jouw gekozen lesdoel te behalen.
 • 3 Je kunt aan de hand van de Viertakt van Verhallen en van Nulft woorden selecteren bij een (prenten)boek naar keuze, je kunt woordclusters maken bij deze woorden en je hebt kennisgemaakt met verschillende spelvormen om de woordenschatwoorden te consolideren en te controleren.
 • 4 Je kunt een speeltafel en verteltafel inzetten bij een (prenten)boek naar keuze en je weet hoe je kinderen effectief kunt begeleiden tijdens het spelen en werken in de hoeken.

Trainers

Ingrid van Mierlo

Ynte Essers

Femke Ruiter

Susan Luimes

Delen:

Heb je nog vragen?

Neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier