Formatief handelen

Doel: Je weet wat formatief (en cyclisch) handelen is en kent het belang hiervan, namelijk het verbeteren van het leerproces en de leerprestaties van de leerlingen. Daarbij weet je hoe je dit kunt toepassen in de praktijk en welke technieken je daarvoor gebruikt. Ook begrijp je wat dit betekent voor je les- en blokvoorbereiding en ken je manieren om effectief feedback te geven.

Voor wie: IB'er / kwaliteitscoördinator, Leerkracht, Schoolleiding

Duur: 2 dagdelen van 3 uur

Accreditatie: Nee

Inschrijving: Individueel of team

Locatie: op school

Inhoud

Wil je ook meer inzicht in het leerproces van de leerlingen in je groep of bij jullie op school? Formatief handelen is een cyclisch proces dat ondersteunend is aan het didactisch handelen en het bereiken van realistische en ambitieuze doelen. Op basis van de inzichten van formatief handelen weet jij de instructie en de leerling zijn eigen handelen aan te passen om succesvol leerdoelen te bereiken. Je zorgt er met regelmatige check-ins en feedbackmomenten voor dat leerlingen hun eigen vooruitgang monitoren en daarmee een zelfreflecterend vermogen. Dit leidt tot een toename van de intrinsieke motivatie en meer betrokkenheid bij de leerstof.

Wat ga je leren?

In twee bijeenkomsten weet jij wat formatief handelen is. Je bent in staat om verschillende technieken van formatief handelen te benoemen en weet wat het betekent voor je blok- en lesvoorbereiding. Tot slot ben je in staat om effectieve feedback te herkennen en weet je hoe je formatief handelen kunt toepassen in de praktijk. Je zorgt er met regelmatige check-ins en feedbackmomenten voor dat leerlingen hun eigen vooruitgang monitoren en daarmee een zelfreflecterend vermogen.

Bijeenkomst 1: Formatief handelen dagdeel 1

  • Wat betekent formatief handelen?
  • Waarom is het belangrijk voor het leren van de leerlingen?
  • Wat levert het je als leerkracht op?
  • Hoe kan je praktisch aan de slag met formatief handelen in je klas?

Bijeenkomst 2: Formatief handelen dagdeel 2

  • Welke technieken kun je gebruiken voor formatief handelen?
  • Wat betekent dit voor de blok- en de lesvoorbereiding?
  • Hoe geef je feedback?
  • Hoe kan je praktisch aan de slag met formatief handelen in je klas?

De opbrengst

  • 1 Na deze training weet jij hoe je het krachtigste onderwijsmiddel, formatief handelen, in de praktijk kunt toepassen om de prestaties te verbeteren. Op basis van de inzichten van formatief handelen, weet jij de instructie en het eigen handelen van de leerling aan te passen om succesvol leerdoelen te bereiken.

Aanbevolen literatuur

Clarke, S. (2016). Leren zichtbaar maken met formatieve evaluatie. Bazalt.

Van dit boek is er op bol.com een uitgebreide en beknopte versie beschikbaar. Volledige versie: € 59,- Beknopte versie: € 12,50

Bestel boek

Hattie, J. & Clarke, S. (2019). Feedback om leren zichtbaar te maken. Bazalt.

Van dit boek is er op bol.com een uitgebreide en beknopte versie beschikbaar. Volledige versie: € 59,- Beknopte versie: € 12,50

Bestel boek

Trainers

Kimberly de Jong – Vermeulen

Bernadette Dijkman

Emila Bijl

Jeroen Mulder

Jojanneke Beugelink

Marjolein Veuger

Monique Steenwinkel

Nicole van Loo

Wijnand Gijzen

Ynte Essers

Delen:

Heb je nog vragen?

Neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier