Het rekenonderwijs versterken

Doel: Vergroten van kennis rondom het vakgebied rekenen-wiskunde en het versterken van de rekendidactiek, waardoor het rekenonderwijs op jullie school een boost krijgt.

Voor wie: ib'er/kwaliteitscoördinator, leerkracht, schoolleiding

Duur: minimaal 3 bijeenkomsten (+ 3 rondes lesobservaties), op maat gemaakt voor jouw school

Accreditatie: Nee

Inschrijving: Team

Locatie: op school

Prijs: prijs op aanvraag

Inhoud

Het is tijd om het rekenonderwijs onder de loep te nemen. Wat doen we en waarom doen we dat? Sluit dit aan bij waar onze leerlingen behoefte aan hebben? In deze training zullen we middels een nu-meting de huidige situatie in kaart brengen en met het MT een plan van aanpak opstellen. Wat zijn al krachten binnen de school en welke kansen liggen er? In drie bijeenkomsten vergroten we de kennis van het team en met drie rondes lesobservaties versterken we door middel van coaching het leerkrachthandelen. In de training kunnen bijvoorbeeld de volgende onderwerpen centraal staan: de leerlijn rekenen-wiskunde, een effectieve rekenles en omgaan met rekenuitdagingen.

Wat ga je leren?

De bijeenkomsten zouden kunnen worden ingedeeld op de volgende manier:

Bijeenkomst 1: Cyclisch werken aan de leerlijn rekenen-wiskunde

 • Kennis en inzicht in opbouw leerlijn rekenen-wiskunde
 • De rekenmuur
 • Didactische rekenmodellen
 • Cyclisch handelen: periode voorbereiden

Bijeenkomst 2: Een effectieve rekenles

 • Kennis en inzicht in wiskundige attitude, didactische rekenmodellen (vertaalcirkel en ijsbergmetafoor)
 • Automatiseren
 • Rekentaal
 • Cyclisch handelen: lesvoorbereiding en les uitvoering

Bijeenkomst 3: Omgaan met rekenuitdagingen

 • Leerlijn meten en meetkunde
 • Cyclisch handelen: evaluatie
 • Differentiatie

Lesobservaties

In drie rondes lesobservaties wordt er vanuit kracht gecoacht. De opbouw van de rondes ziet er als volgt uit:

 • 1e ronde lesobservaties: nu-meting
 • 2e ronde lesobservaties: tussenmeting
 • 3e ronde lesobservaties: eindmeting

Door het tussentijds uitvoeren van lesobservaties ontstaat er zicht op de kwaliteit van je lessen, of je vaardigheden worden beheerst en op de verschillen tussen jou en je collega’s. Het proces verloopt als volgt:

 • De lesobservaties worden uitgevoerd door de trainer van Helder Onderwijsadvies en een medeobservant van je eigen school. Tijdens de lesobservatie zullen we ook de mede-observant coachen in het kijken naar een rekenles. Dit om de expertise in de school te vergroten en te borgen.
 • In de nagesprekken ga je in gesprek om te kijken waar je sterke kanten liggen en je mogelijke ontwikkelkansen, om zo te groeien in je didactisch handelen.
 • Op basis van de observaties voeren we gerichte interventies uit en kijken we ook naar welke onderwerpen in de aankomende training expliciet aan bod moeten komen. Op deze manier is ook een basistraject altijd passend bij waar je staat als team.

Voor de borging van het traject wordt een regiegroep, bestaande uit minimaal het MT, gevormd die tussentijds bijeenkomt om te controleren of het traject op koers ligt en eventueel bij te sturen. Ook de opmerkingen vanuit het team worden hierin besproken.

 

Samenwerking met IRIS Connect

Tevens is Helder Onderwijsadvies de samenwerking aangegaan met IRIS Connect. Met de videoapparatuur van IRIS Connect kan een rekentraject flexibeler worden begeleid en geborgd.

De opbrengst

 • 1 Het team kan uitleggen hoe de leerlijn rekenen-wiskunde is opgebouwd en kan benoemen waar de zwaartepunten liggen in een periode voor de school/groep. De leerkrachten kunnen de keuzes rondom hun periodevoorbereiding onderbouwen.
 • 2 Het team kan uitleggen wat de didactische rekenmodellen inhouden en deze toepassen in hun lesvoorbereiding en uitvoering. Er zijn afspraken gemaakt rondom automatiseren en de rekentaal.
 • 3 Het team kan uitleggen hoe de leerlijn meten en meetkunde is opgebouwd en hoe zij dit vorm kunnen geven. Het team kan vanuit de evaluatie een nieuw helder periodeplan maken, waarbij ze kunnen uitleggen hoe zij tegemoetkomen aan de verschillende onderwijsbehoeften op het gebied van rekenen-wiskunde. Er zijn afspraken gemaakt op welke manier differentiatie terug te zien is in alle groepen.

Trainers

Kimberly de Jong – Vermeulen

Marjolein Veuger

Manon Oude Avenhuis

Delen:

Heb je nog vragen?

Neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier