Interim kwaliteitsmedewerker

Doel: Versterk of herstel (het toezicht op) de onderwijskwaliteit op je scholen met een specialist van Helder Onderwijsadvies op de werkvloer.

Voor wie: bestuur

Duur: Afhankelijk van de doelstelling

Accreditatie: Nee

Inschrijving: Bestuur

Locatie: bestuur/school

Prijs: prijs op aanvraag

Inhoud

Sta je voor een herstelopdracht? Is er (bijvoorbeeld na een audit) geadviseerd om de onderwijskwaliteit in een school, of het toezicht daarop, te versterken? Een specialist van Helder Onderwijsadvies pakt zo’n opdracht in een afgesproken hoeveelheid tijd doelgericht aan. Het doel is om de geïmplementeerde werkwijze, inclusief alle documentatie, binnen een vooraf bepaalde periode over te dragen naar de eigen organisatie. Helder Onderwijsadvies heeft de persoon die bij je vraag past. Of het nu gaat om de inrichting van het bestuursbeleid BKA, de versterking van het toezicht op de onderwijskwaliteit op een of meerdere individuele (speciale) scholen, de ontwikkeling en implementatie van kwaliteitsstandaarden voor goed kleuteronderwijs of burgerschap, enzovoorts.

Wat ga je leren?

Op basis van een gesprek over de vraag en de behoeften van het bestuur, stellen we een plan op waarin de interimopdracht wordt beschreven. In dit plan zijn opgenomen:

  • De doelstelling(en), beoogde resultaten en looptijd van de interimopdracht.
  • De inhoudelijke kaders waarbinnen het resultaat moet worden geleverd.
  • Welke personen (bestuur, schoolleiders, ib’ers/kwaliteitscoördinatoren) nieuw of aangescherpt beleid moeten gaan uitvoeren en hoe zij hierbij betrokken worden.
  • De wijze van overdracht van de ontwikkelde werkwijze.
  • Afspraken over werkwijze, verslaglegging enzovoorts.

Werkwijze

Als er een plan ligt gaat de specialist van Helder Onderwijsadvies aan de slag, vanuit het bestuurskantoor of op de scholen zelf. De adviseur denkt en handelt vanuit de bestuurlijke kaders, het toezichtkader van de inspectie van het onderwijs, wetgeving en vanuit de praktische werkelijkheid van elke dag. Er zullen een of meerdere oplossingsrichtingen worden ontwikkeld en omgezet naar nieuw of aangescherpt beleid. Daarbij is aandacht voor de overbrenging van kennis naar de personen die dit na afloop van de interimopdracht zelf gaan uitvoeren.

De opbrengst

  • 1 Er is een praktische werkwijze geïmplementeerd, passend bij de doelstelling(en) van de interimopdracht, die tevens beschreven is in documenten.
  • 2 Het nieuwe of aangescherpte beleid kan door het bestuur, de schoolleiders of de ib’ers/kwaliteitscoördinatoren worden uitgevoerd.

Trainers

Wijnand Gijzen

Emila Bijl

Monique Steenwinkel

Jojanneke Beugelink

Delen:

Heb je nog vragen?

Neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier