Kansrijk woordenschatonderwijs

Doel: Na het volgen van deze training heb je de kennis en vaardigheden die nodig zijn om effectief woordenschatonderwijs te kunnen geven en de woordenschatontwikkeling van je leerlingen te stimuleren.

Voor wie: Leerkracht, Schoolleiding

Duur: op maat

Accreditatie: Nee

Inschrijving: Individueel

Locatie: op school

Inhoud

Ben je op zoek naar methoden en technieken delen om de woordenschatkloof te overbruggen en de betrokkenheid van leerlingen te vergroten? In deze training geven we je praktische tips om herhaling en oefening op een effectieve manier te integreren in je dagelijkse lessen. We gaan praktisch aan de slag om woordenschat te integreren in andere vakken, zodat leerlingen de geleerde woorden actief kunnen gebruiken.

Wat ga je leren?

In overleg stellen we een traject samen passend bij je hulpvraag. Mogelijke thema’s kunnen zijn:

Woordenschat in close reading/diep lezen
Leer woordenschat te integreren in close reading en dieplezen. Zo krijgen leerlingen niet alleen de gelegenheid om dieper te graven in de tekst, maar ook om hun woordenschat uit te breiden en te versterken. Dit draagt bij aan een meer genuanceerd begrip van de teksten die ze lezen en ondersteunt hun algemene taalvaardigheid.

Integratie andere vakken
Dit thema benadrukt de integratie van woordenschatonderwijs in andere vakken. Je leert hoe je woordenschat kunt versterken tijdens het lezen van teksten, bij het bespreken van onderwerpen in andere vakken en bij het schrijven van opdrachten. Je krijgt concrete strategieën en activiteiten aangereikt om woordenschatontwikkeling te bevorderen binnen het aanbod.

Consolidatiestrategieën
Je leert verschillende consolidatiestrategieën zodat leerlingen beter in staat zijn om de geleerde woorden te behouden en effectief toe te passen in hun taalgebruik. Het regelmatig herzien, oefenen en integreren van woorden in verschillende contexten zorgt voor een stevige basis voor de woordenschatontwikkeling van leerlingen.

Woordenschatgerichte lessen ontwerpen
In dit thema delen we praktische strategieën en activiteiten die je kunt gebruiken in de klas. Je oefent met het ontwerpen van woordenschatgerichte lessen en krijgt feedback op je aanpak. We besteden ook aandacht aan het monitoren van de woordenschatontwikkeling van leerlingen en het evalueren van de effectiviteit van het woordenschatonderwijs.

De opbrengst

  • 1 Na het voltooien van deze modules kun je een rijke woordenschatomgeving creëren, gebruikmakend van visuele hulpmiddelen en integratie van woordenschat in dagelijkse activiteiten.
  • 2 Je kunt effectieve woordenschatinstructie geven, differentiëren en rekening houden met verschillende leerstijlen en niveaus.
  • 3 Je kunt je leerlingen actief betrekken bij het vergroten van hun woordenschat en strategieën aanleren om nieuwe woorden te begrijpen en toe te passen.
  • 4 Ook kun je woordenschat naadloos integreren in andere vakken en leerlingen helpen woorden te begrijpen en gebruiken in verschillende contexten.

Trainers

Bernadette Dijkman

Monique Steenwinkel

Nicole van Loo

Kimberly de Jong – Vermeulen

Delen:

Heb je nog vragen?

Neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier