Krachtig door eenvoud, focus en gezamenlijkheid.

Dit is een Position Paper over het waarom, de zes uitgangspunten, de positie en de meerwaarde van Opbrengstgericht Passend Onderwijs.