KIES VOOR BEHAPBAAR EN BETEKENISVOL ONDERWIJS

Onze medewerkers adviseren en trainen schoolleiders, intern begeleiders, leerkrachten en bestuursmedewerkers in het primair onderwijs bij het versterken van de uitvoering en de aansturing van het onderwijs in de basisvakken: Nederlandse taal, rekenen en gedrag. Wij baseren ons advies en training op de zes uitgangspunten van de denk- en werkwijze van Opbrengstgericht Passend Onderwijs. Betekenisvol en behapbaar onderwijs; daar staan we voor! Lees meer
groepsplanloos werken

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE MASTERCLASS

Lees meer De masterclass Opbrengstgericht Passend Onderwijs is gericht op professionals in het basisonderwijs die de gelijknamige denk- en werkwijze willen toepassen in hun eigen school. Daarbij hoort ook het gebruik van de softwaretool Focus PO en de systematiek van groepsplanloos werken.
Focus PO_Nieuw_Helder Onderwijsadvies_image

FOCUS PO

Focus PO is een methode-overstijgend onderwijsplansysteem dat niet alleen de ontwikkeling van leerlingen volgt maar ook het onderwijs plant, te beginnen voor rekenen, lezen en taalverzorging. Aan de hand van cruciale leerdoelen wijst Focus PO elke leerkracht de weg door de lesmethodes; van groep 1 tot en met 8 en zelfs daar voorbij. Lees meer

HELDER Onderwijsadvies

Het is onze missie om scholen te ondersteunen bij de realisatie van passend onderwijs op school-, groeps-, en leerlingniveau op een manier die leidt tot het bereiken van de schoolambities. Om dat te bereiken adviseren we over een passend schoolaanbod. Dit aanbod is gebaseerd op de referentieniveaus en daarop aansluitende leerlijnen van cruciale leerdoelen. 

Wat zeggen deelnemers aan de Masterclass?

Meerwaarde Masterclass

Sinds de start (2013) van Masterclass Opbrengstgericht Passend Onderwijs hebben meer dan 1200 schoolleiders, intern begeleiders, leerkrachten en onderwijsadviseurs deelgenomen. In 2019 is een deel van hen gevraagd naar de impact van de gelijknamige aanpak op de kwaliteit van het onderwijs. De volgende acht aspecten van de meerwaarde werden meer dan eens genoemd. 

Focus PO

Lesmethodes zijn standaard en leerlingpopulaties zijn divers. Dit feit maakt het lastig om in elke basisschool passend onderwijs te bieden op een wijze die ook nog leidt tot het behalen van de schoolambities. Hoe kan dat wel?

Met behulp van een leidraad die boven de lesmethodes hangt en die in groep 1 start: Focus PO. In dit onderwijsplansysteem bepaal je zelf in welke snelheid je door de lesmethodes voor begrijpend lezen, rekenen en taalverzorging heen wilt gaan; op weg naar de referentieniveaus die jij kiest. Daarna wijst Focus PO je de weg.

Om je een beeld te geven van de voordelen van Focus PO hebben wij een kenniskaart ontwikkeld.
Klik hier om de kenniskaart te downloaden.

HELDER kwaliteitscyclus

De denk- en werkwijze van Opbrengstgericht Passend Onderwijs vormt een betekenisvolle inhoud om vijf kwaliteitsgebieden uit het onderzoeks- en waarderingskader van de Inspectie van het Onderwijs in te richten. Onze invulling daarvan moet leiden tot een behapbare en betekenisvolle taakuitvoering van elke onderwijsprofessional. Focus PO is het administratieve middel dat de werkwijze ondersteunt. 

Menu