KIES VOOR BEHAPBAAR EN
BETEKENISVOL ONDERWIJS

Onze medewerkers adviseren en trainen schoolleiders, intern begeleiders, leerkrachten en bestuursmedewerkers in het primair onderwijs bij het versterken van de uitvoering en de aansturing van het onderwijs in de basisvakken: Nederlandse taal, rekenen en gedrag. Wij baseren ons advies en training op de zes uitgangspunten van de denk- en werkwijze van Opbrengstgericht Passend Onderwijs. Betekenisvol en behapbaar onderwijs; daar staan we voor! Lees meer
groepsplanloos werken

SCHRIJF JE IN VOOR
ONZE MASTERCLASS

Lees meer De masterclass Opbrengstgericht Passend Onderwijs is gericht op professionals in het basisonderwijs die de gelijknamige denk- en werkwijze willen toepassen in hun eigen school. Daarbij hoort ook het gebruik van de softwaretool Focus PO en de systematiek van groepsplanloos werken.

FOCUS PO WIJST JE DE WEG...

Focus PO is een methode-overstijgend onderwijsplansysteem dat niet alleen de ontwikkeling van leerlingen volgt maar ook het onderwijs plant, te beginnen voor rekenen, lezen en taalverzorging. Aan de hand van cruciale leerdoelen wijst Focus PO elke leerkracht de weg door de lesmethodes; van groep 1 tot en met 8 en zelfs daar voorbij. Lees meer

HELDER Onderwijsadvies

Het is onze missie om scholen te ondersteunen bij de realisatie van passend onderwijs op school-, groeps-, en leerlingniveau op een manier die leidt tot het bereiken van de schoolambities. Om dat te bereiken adviseren we over een passend schoolaanbod. Dit aanbod is gebaseerd op de referentieniveaus en daarop aansluitende leerlijnen van cruciale leerdoelen. 

Wat zeggen deelnemers aan de Masterclass?

Meerwaarde Opbrengstgericht Passend Onderwijs

Sinds de start (2013) van Masterclass Opbrengstgericht Passend Onderwijs hebben meer dan 1200 schoolleiders, intern begeleiders, leerkrachten en onderwijsadviseurs deelgenomen. In 2019 is een deel van hen gevraagd naar de impact van de gelijknamige aanpak op de kwaliteit van het onderwijs. De volgende acht aspecten van de meerwaarde werden meer dan eens genoemd. 

Zes uitgangspunten

De zes uitgangspunten van Opbrengstgericht Passend Onderwijs vormen samen de onderwijskundige koers. Deze koers leidt tot meer samenhang in het schoolbeleid, een grotere focus op de basis van het onderwijs en minder administratieve last. Hierdoor krijgt het handelen van leerkrachten meer betekenis en blijft (of wordt) het onderwijs behapbaar.

Menu