HELDER Onderwijsadvies

HELDER Onderwijsadvies heeft als missie om scholen te ondersteunen bij de realisatie van passend onderwijs op school-, groeps-, en leerlingniveau op een manier die leidt tot het bereiken van de schoolambities. Om dat te bereiken wordt er een passend schoolaanbod samengesteld. Dit aanbod is gebaseerd op de referentieniveaus en daarop aansluitende leerlijnen van cruciale leerdoelen. 

Focus PO: Het expertsysteem voor het primair onderwijs

Focus PO is een softwarepakket dat leerkrachten de weg wijst door de lesmethodes voor rekenen, lezen en taalverzorging. Dat gebeurt aan de hand van leerlijnen van cruciale leerdoelen die eindigen bij verschillende referentieniveaus. Deze leidraden maken Focus PO tot een methodeoverstijgend onderwijsplansysteem. Het geeft een antwoord op de uitdaging waar elke basisschool voor staat: het feit dat lesmethodes standaard zijn en leerlingpopulaties divers. Klik op de onderstaande button en je wordt doorgeschakeld naar www.focuspo.nl.

Wat zeggen deelnemers aan de Masterclass?

Meerwaarde Masterclass

Sinds de start (2013) van Masterclass Opbrengstgericht Passend Onderwijs hebben meer dan 1500 schoolleiders, intern begeleiders, leerkrachten en onderwijsadviseurs deelgenomen. In 2019 is een deel van hen gevraagd naar de impact van de gelijknamige aanpak op de kwaliteit van het onderwijs. De volgende acht aspecten van de meerwaarde werden meer dan eens genoemd. 

HELDER kwaliteitscyclus

De denk- en werkwijze van Opbrengstgericht Passend Onderwijs vormt een betekenisvolle inhoud om vijf kwaliteitsgebieden uit het onderzoeks- en waarderingskader van de Inspectie van het Onderwijs in te richten. Onze invulling daarvan moet leiden tot een behapbare en betekenisvolle taakuitvoering van elke onderwijsprofessional. Focus PO is het administratieve middel dat de werkwijze ondersteunt. 

Nieuws

Menu