Focus PO: Het onderwijsplansysteem voor het primair onderwijs

Focus PO is een softwarepakket in ontwikkeling dat leerkrachten de weg wijst door de lesmethodes voor rekenen, lezen en taalverzorging. Dat gebeurt aan de hand van leerlijnen van cruciale leerdoelen die eindigen bij verschillende referentieniveaus. Deze leidraden maken Focus PO tot een methodeoverstijgend onderwijsplansysteem. Het geeft een antwoord op de uitdaging waar elke basisschool voor staat: het feit dat lesmethodes standaard zijn en leerlingpopulaties divers. Klik op de onderstaande button en je wordt doorgeschakeld naar www.focuspo.nl.

HELDER kwaliteitscyclus

De denk- en werkwijze van Opbrengstgericht Passend Onderwijs vormt een betekenisvolle inhoud om vijf kwaliteitsgebieden uit het onderzoeks- en waarderingskader van de Inspectie van het Onderwijs in te richten. Onze invulling daarvan moet leiden tot een behapbare en betekenisvolle taakuitvoering van elke onderwijsprofessional. Focus PO is het administratieve middel dat de werkwijze ondersteunt. 

Nieuws

Schrijf je in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen omtrent HELDER Onderwijsadvies