SCHRIJF JE IN VOOR DE MASTERCLASS

De masterclass Opbrengstgericht Passend Onderwijs is gericht op professionals in het basisonderwijs die de gelijknamige denk- en werkwijze willen toepassen in hun eigen school. Daarbij hoort ook het gebruik van de softwaretool Focus PO en de systematiek van groepsplanloos werken. Lees meer

KIES VOOR BEHAPBAAR EN BETEKENISVOL ONDERWIJS

HELDER Onderwijsadvies adviseert en traint schoolleiders, intern begeleiders, leerkrachten en bestuursmedewerkers in het primair onderwijs bij het versterken van de uitvoering en de aansturing van het onderwijs in de basisvakken: Nederlandse taal, rekenen en gedrag. De adviezen en trainingen zijn gebaseerd op de zes uitgangspunten van de denk- en werkwijze van Opbrengstgericht Passend Onderwijs. Betekenisvol en behapbaar onderwijs; daar staat HELDER Onderwijsadvies voor! Lees meer

FOCUS PO

Focus PO is een methode-overstijgend onderwijsplansysteem dat niet alleen de ontwikkeling van leerlingen volgt maar ook het onderwijs plant, te beginnen voor rekenen, lezen en taalverzorging. Aan de hand van cruciale leerdoelen wijst Focus PO elke leerkracht de weg door de lesmethodes; van groep 1 tot en met 8 en zelfs daar voorbij. Lees meer

HELDER Onderwijsadvies

HELDER Onderwijsadvies heeft als missie om scholen te ondersteunen bij de realisatie van passend onderwijs op school-, groeps-, en leerlingniveau op een manier die leidt tot het bereiken van de schoolambities. Om dat te bereiken wordt er een passend schoolaanbod samengesteld. Dit aanbod is gebaseerd op de referentieniveaus en daarop aansluitende leerlijnen van cruciale leerdoelen. 

Focus PO: Het onderwijsplansysteem voor het basisonderwijs

Focus PO is een softwarepakket dat leerkrachten de weg wijst door de lesmethodes voor rekenen, lezen en taalverzorging. Dat gebeurt aan de hand van leerlijnen van cruciale leerdoelen die eindigen bij verschillende referentieniveaus. Deze leidraden maken Focus PO tot een methodeoverstijgend onderwijsplansysteem. Het geeft een antwoord op de uitdaging waar elke basisschool voor staat: het feit dat lesmethodes standaard zijn en leerlingpopulaties divers.

Wat zeggen deelnemers aan de Masterclass?

Meerwaarde Masterclass

Sinds de start (2013) van Masterclass Opbrengstgericht Passend Onderwijs hebben meer dan 1500 schoolleiders, intern begeleiders, leerkrachten en onderwijsadviseurs deelgenomen. In 2019 is een deel van hen gevraagd naar de impact van de gelijknamige aanpak op de kwaliteit van het onderwijs. De volgende acht aspecten van de meerwaarde werden meer dan eens genoemd. 

HELDER kwaliteitscyclus

De denk- en werkwijze van Opbrengstgericht Passend Onderwijs vormt een betekenisvolle inhoud om vijf kwaliteitsgebieden uit het onderzoeks- en waarderingskader van de Inspectie van het Onderwijs in te richten. Onze invulling daarvan moet leiden tot een behapbare en betekenisvolle taakuitvoering van elke onderwijsprofessional. Focus PO is het administratieve middel dat de werkwijze ondersteunt. 

Nieuws

Menu