Complete leergang Expert Groeibewust Kleuteronderwijs

Startdata: 11 september 2024, 13 november 2024, 5 februari 2025, 14 mei 2025

Doel: Je ontwikkelt en vergroot je eigen kennis en vaardigheden op het gebied van kleuteronderwijs.

Voor wie: ib'er/kwaliteitscoördinator, leerkracht

Duur: 4 blokken, met in totaal 9 bijeenkomsten van elk 3 uur, plus het online startblok. De 4 blokken zijn ook los te volgen!

Accreditatie: Nee

Inschrijving: Individueel of op bestuursniveau

Zelfstudie: 10 uur

Locatie: Culemborg

Prijs: € 1850,- voor de gehele leergang (incl. € 150,- korting)

Inhoud

Als kleuterleerkracht heb je tools nodig om kleuters op een speelse en effectieve manier te laten leren. Onze leergang van 9 bijeenkomsten (plus één online startbijeenkomst) is gebaseerd op de nieuwste onderwijsinzichten en is zo ontwikkeld dat jij kleuters kan helpen om hun volledige potentieel te bereiken en ze kan inspireren om te leren en te groeien.

Bouwen aan expertise
Als introductie in het startblok (webinar) betreed je het fascinerende terrein van het kleuterbrein en het creëren van een gestructureerde leeromgeving. Door de leeromgeving goed af te stemmen, kunnen kinderen zelfstandig functioneren zonder constante begeleiding. Dit geeft jou meer tijd en ruimte voor essentiële taken zoals observeren, instrueren en begeleiden.

Blok 1
In blok 1 (2 bijeenkomsten) leer je niet alleen wat een rijke leeromgeving vereist, maar ook hoe je de huishoek, bouwhoek, taalhoek, rekenhoek en het atelier kunt inrichten en welke materialen nodig zijn voor kwalitatief spel en observatie. Ook leer je te werken met succescriteria om betekenisvol spel te bevorderen, de ontwikkeling van de kinderen te ondersteunen en een kwaliteitsplan voor de onderbouw op te stellen. Alles is doordrenkt van betekenis en rijkdom! Dit is waar de bouw van je kennis begint.

Blok 2
In blok 2 (2 bijeenkomsten) stapelen we de kennis verder op door diep in te gaan op het thematiseren. Ontdek hoe je in fasen thematiseert met grootse spelverhalen en leer hoeken met elkaar te verbinden, waardoor je de betrokkenheid en het enthousiasme van kleuters bevordert. Daarbij leer je rekenen, taal en motoriek op een speelse manier te integreren in het thema. Ook kom je erachter hoe je ontwerpend, onderzoekend en spelend leren kunt integreren in betekenisvolle activiteiten.

Blok 3
In blok 3 (3 bijeenkomsten) stapelen we de kennis verder op door diep in te gaan op spelend lesgeven en directe instructie. Je leert hoe je de natuurlijke nieuwsgierigheid en speelsheid van jonge kinderen kunt omarmen en versterken en je ontdekt hoe je poppen-, knuffel- en rollenspel integreert in directe instructie met kleuters. Ook leer je directe instructie in te zetten bij begrijpend luisteren en ga je een les begrijpend luisteren ontwikkelen bij een (prenten)boek.

Blok 4
In blok 4 (2 bijeenkomsten) leer je observeren en passende ontwikkelimpulsen geven op basis van zorgvuldige observaties in diverse hoeken. Je ontdekt hoe je meer informatie uit je observaties haalt en hoe je passende spel- en ontwikkelimpulsen geeft in de huishoek, themahoek en bouwhoek om de leerling te laten groeien in de zone van de naaste ontwikkeling.

Meer informatie over de bijeenkomsten vind je in de carrousel hieronder.

overzicht modules

Online startblok Gestructureerde leeromgeving

Je leert hoe het kleuterbrein zich ontwikkelt en functioneert en wat jij kan doen in je onderwijs om kinderen optimaal te laten ontwikkelen. Dat start bij het structureren van de omgeving, de werkroutines, de interactie en de tijd die daarmee gemoeid is. Vanuit deze basis ontstaat er ruimte om te begeleiden, te instrueren en te observeren.

Blok 1 Bijeenkomst 1 De rijke leeromgeving

Je leert waarom de rijke leeromgeving nodig is en wat het nodig heeft om de kleuter in zijn kracht te zetten: betekenisvol en rijk. Niet alleen de inrichting, maar ook de ontwikkeling van het kind en begeleidingsvaardigheden komen aan bod. Deze bijeenkomst staan de inrichting van de huishoek en bouwhoek centraal.

Blok 1 Bijeenkomst 2 De rijke leeromgeving

Je leert om de verschillende hoeken zo vorm te geven dat de kinderen lange tijd geboeid en betrokken spelen. Dit doen we door ons te richten op betekenisvolle activiteiten uit de echte wereld of in spelvorm, waardoor de ontwikkeling van de kinderen op verschillende ontwikkelingsgebieden gestimuleerd wordt. Deze bijeenkomst staan de inrichting van de taalhoek, rekenhoek en het atelier centraal.

Blok 2 Bijeenkomst 1 De verrijkte leeromgeving

Je leert een thema opbouwen vanuit de fasen van thematiseren. Samen met de leerlingen bouw je in stappen een thema op. Het spelen in een hoek is ten eerste belangrijk omdat alle fasen belangrijk en nodig zijn om de betrokkenheid bij de leerlingen te vergroten. Ten tweede is het belangrijk als houvast om telkens een krachtig, rijk en betekenisvol thema op te bouwen vanuit gedeeld eigenaarschap met de kinderen.

Blok 2 Bijeenkomst 2 De verrijkte leeromgeving

Je leert om vanuit één groot spelverhaal hoeken met elkaar te verbinden en overige hoeken te verrijken vanuit het thema. Hierbij worden ontwerpend, onderzoekend en spelend leren geïntegreerd in betekenisvolle activiteiten.

Blok 3 Bijeenkomst 1 Spelend lesgeven

Je leert om betekenisvolle instructies te geven in de vorm van demonstratiespel, begeleid spel en exploratieve instructie.

Blok 3 Bijeenkomst 2 Spelend lesgeven

Je leert om directe instructie betekenisvol in te zetten bij jonge kinderen; door middel van poppen-, knuffel- en rollenspel en betekenisvolle contexten.

Blok 3 Bijeenkomst 3 Spelend lesgeven

Je leert als leerkracht op een spelende, interactieve en effectieve wijze instructie te bieden. Op zo’n manier dat kleuters niet alleen maar luisteren naar verhalen, maar ook begrijpen wat gezegd wordt en in staat zijn relevante details te onthouden.

Blok 4 Bijeenkomst 1 Observeren en begeleiden

Je ontwikkelt de observatie- en begeleidingsvaardigheden die je nodig hebt als leerkracht in de groepen 1/2. Je leert om passende ontwikkelimpulsen te geven op basis van gemaakte observaties in de rekenhoek, de lees-schrijfhoek, het atelier en overige hoeken/activiteiten.

Blok 4 Bijeenkomst 2 Observeren en begeleiden

Je leert om passende spel- en ontwikkelimpulsen te geven op basis van gemaakte observaties in de huishoek, de themahoek en de bouwhoek.

Spelen met blokken
De kracht van deze leergang zit hem niet alleen in de inhoud, maar ook in de flexibele werking van de blokken. Je kan ze stapelen zoals het jou het beste uitkomt. Elke maand kan je starten met een blok en vanaf dat moment verder ‘BLOKKEN’.

Kun je een maandje niet? Geen probleem, dan volg je dat blok op een ander tijdstip. Wil je alleen maar een bepaald onderwerp? Ook geen punt, dan boek je alleen het blok van je keuze. Kortom, het past in elke agenda en je kan zo snel bouwen als je zelf wilt of je agenda toelaat.

Wil je de bijeenkomsten met jouw team op de eigen school volgen (inclusief nu-meting vooraf)? Dat is ook mogelijk! Klik hier voor het maatwerktraject Expert Groeibewust Kleuteronderwijs.

Data

Blok 1
Bijeenkomst 1: 11 september 2024
Bijeenkomst 2: 16 oktober 2024

Blok 2
Bijeenkomst 1: 13 november 2024
Bijeenkomst 2: 15 januari 2025

Blok 3
Bijeenkomst 1: 5 februari 2025
Bijeenkomst 2: 12 maart 2025
Bijeenkomst 3: 9 april 2025

Blok 4
Bijeenkomst 1: 14 mei 2025
Bijeenkomst 2: 18 juni 2025

Prijs*

Blok bestaande uit 2 bijeenkomsten (blok 1, 2 en 4): € 450,- per blok
Blok bestaande uit 3 bijeenkomsten (blok 3): € 650,- per blok

Boek je de gehele leergang? Dan ontvang je € 150,- korting en kost de leergang € 1850,- in totaal.

* alle prijzen zijn inclusief online startblok

Het resultaat

  • 1 Je bent een groeibewuste leerkracht die weet hoe je het beste aan kunt sluiten bij de behoefte van het kleuterbrein.
  • 2 Je hebt de uitgangspunten en nieuwe vaardigheden geïntegreerd in je eigen handelen in de onderwijspraktijk.
  • 3 Je hebt handvatten gekregen om het onderwijs te borgen en te versterken.
  • 4 Je kunt het groeipotentieel van je kleuters optimaal stimuleren doordat je eigen leerkrachtvaardigheden versterkt zijn.

Trainers

Femke Ruiter

Ingrid van Mierlo

Ynte Essers

Milou de Kleijn

Susan Luimes

Delen:

Wil je dit aanbod liever volgen als maatwerk op de eigen school?

Expert Groeibewust Kleuteronderwijs

Wil je de blokken los volgen?

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4

Heb je nog vragen?

Neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier