Cyclisch handelen

Doel: Leer efficiënt en cyclisch voorbereiden om zo het onderwijs beter af te stemmen op verschillen tussen leerlingen.

Voor wie: ib'er/kwaliteitscoördinator, leerkracht, schoolleiding

Duur: 2 dagdelen van 3 uur

Inschrijving: individueel of team

Zelfstudie: max. 5 uur praktische uitwerking

Locatie: Culemborg

Prijs: € 450,-

Inhoud

Omgaan met verschillen tussen leerlingen is soms lastig. Krijg handvatten om bewuste keuzes te maken in een beredeneerd aanbod. Door efficiënter (blokken) cyclisch voor te bereiden en te anticiperen op wat je ziet en weet van je leerlingen, kun je bewuste keuzes maken in jouw onderwijs.

Wat ga je leren?
In twee bijeenkomsten krijg je handreikingen om je onderwijs af te stemmen op verschillen tussen leerlingen. Door de verschillende fasen van het cyclisch handelen te doorlopen, ben je bewust bezig om aanwezige kennis en data over je leerlingen om te zetten naar jouw dagelijks handelen.

overzicht bijeenkomsten

Bijeenkomst 1

Je leert in deze bijeenkomst welke kenmerken er passen bij het voorbereiden van een langere periode en wat dat betekent voor je lesvoorbereiding. Daarnaast leer je om aanwezige kennis over jouw leerlingen en de doelen om te zetten naar een planning voor de aankomende periode.

Bijeenkomst 2

Je leert welke keuzes je kunt maken tijdens de lesuitvoering om in te spelen op verschillen tussen leerlingen. Je krijgt daarbij handvatten om tijdens de lessen informatie op te halen over de beheersing van de doelen. Ten slotte kun je het belang van een goede evaluatie op proces en product benoemen.

Data

Voorjaar
• Bijeenkomst 1: 28 mei 2024 van 15.00 tot 17.30 uur (VOL!)
• Bijeenkomst 2: 11 juni 2024 van 15.00 tot 17.30 uur (VOL!)

Najaar
• Bijeenkomst 1: 25 september 2024 van 15.00 tot 17.30 uur (VOL!)
• Bijeenkomst 2: 9 oktober 2024 van 15.00 tot 17.30 uur (VOL!)

Het resultaat

  • 1 Je weet welke kenmerken er passen bij het voorbereiden van een langere periode en wat dat betekent voor je lesvoorbereiding.
  • 2 Je kunt aanwezige kennis over jouw leerlingen en de doelen omzetten naar een planning voor de aankomende periode.
  • 3 Je kunt beredeneerde keuzes maken in jouw aanbod, gericht op het optimaal laten ontwikkelen van leerlingen.
  • 4 Je kent het belang van een goede evaluatie op proces en product.

Aanbevolen literatuur

Keuning, T., Van Geel, M. & Smienk-Otten, C. (2021). Differentiëren in 5,4,3… Uitgeverij Pica.

Te bestellen op bol.com

Bekijk

Trainers

Jojanneke Beugelink

Marjolein Veuger

Monique Steenwinkel

Bernadette Dijkman

Manon Oude Avenhuis

Delen:

Wil je dit aanbod liever als maatwerk op de eigen school volgen?

Cyclisch handelen

Heb je nog vragen?

Neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier