Het aanbod en de ambities van onze school

Doel: Ontdek in twee inspirerende bijeenkomsten het belang van doorgaande leerlijnen, een helder schoolaanbod en het stellen van passende (school)ambities.

Voor wie: ib'er/kwaliteitscoördinator, leerkracht, schoolleiding

Duur: 2 bijeenkomsten van 9:30 tot 15:30 uur

Inschrijving: individueel

Locatie: Culemborg

Prijs: € 900,-

Inhoud

Welke basisvaardigheden wil je de leerlingen meegeven bij de overstap naar het voortgezet onderwijs? Elke dag krijgen de leerlingen van groep 1 tot en met 8 onderwijs in taal en rekenen. Om dit als team te realiseren, is het van essentieel belang om op schoolniveau het onderwijsaanbod en de gemaakte afspraken over de didactische aanpak voor iedereen duidelijk te communiceren. Zo werken wij op onze school.

Met jouw school streef je ernaar om elk kind een doorgaande leerlijn te bieden die past bij zijn leervaardigheid. Welke referentieniveaus zouden de leerlingen op jouw school moeten behalen? Het werken met schoolambities is hierbij van groot belang, zodat je kunt reflecteren op de effectiviteit van je aanpak. Ontdek tijdens onze inspirerende bijeenkomsten de kracht van een doordacht onderwijsplan als drijvende kracht voor het onderwijs op jouw school.

Wat ga je leren?

  • Je leert hoe je een onderwijsplan opstelt voor een gekozen vakgebied waarin het onderwijsaanbod en schoolafspraken beschreven zijn.
  • Je leert wat het onderwijsresultatenmodel, de referentieniveaus en de schoolweging zijn en weet welke aspecten een rol spelen bij het bepalen van een bij jouw school passende ambitie.
  • Je leert schoolambities op te stellen voor de drie vakgebieden bij elkaar en afzonderlijk.
  • Je leert schoolambities toe te lichten en in te voeren in Mijnschoolplan.

Data

Voorjaar
• Bijeenkomst 1: 28 februari 2024 van 9:30 tot 15:30 uur (VOL!)
• Bijeenkomst 2: 13 maart 2024 van 9:30 tot 15:30 uur (VOL!)

Voorjaar
• Bijeenkomst 1: 23 april 2024 van 9:30 tot 15:30 uur (VOL!)
• Bijeenkomst 2: 4 juni 2024 van 9:30 tot 15:30 uur (VOL!)

Najaar
• Bijeenkomst 1: 9 september 2024 van 9:30 tot 15:30 uur (VOL!)
• Bijeenkomst 2: 30 september 2024 van 9:30 tot 15:30 uur (VOL!)

Het resultaat

  • 1 Je kunt een onderwijsplan opstellen voor een gekozen vakgebied waarin het onderwijsaanbod en schoolafspraken beschreven zijn.
  • 2 Je kent het onderwijsresultatenmodel, de referentieniveaus en de schoolweging en weet welke aspecten een rol spelen bij het bepalen van een bij jouw school passende ambitie.
  • 3 Je kunt schoolambities opstellen voor de drie vakgebieden bij elkaar en afzonderlijk.
  • 4 Je kunt schoolambities toelichten en invoeren in Mijnschoolplan.

Trainers

Monique Steenwinkel

Bernadette Dijkman

Delen:

Heb je nog vragen?

Neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier