Jouw focus als kwaliteitscoördinator

Startdata: 17 oktober 2024

Doel: Je groeit in je rol als kwaliteitscoördinator bij het aansturen van de kwaliteitscyclus op school en ontwikkelt de vaardigheden en focus die je daarvoor nodig hebt.

Voor wie: ib'er/kwaliteitscoördinator, schoolleiding

Duur: 4 bijeenkomsten van 9.30 tot 15.30 uur - Start najaar 2024 (zie alle data onderaan deze pagina)

Accreditatie: Nee

Inschrijving: individueel of met het (brede) managementteam

Zelfstudie: 16 uur voor het lezen van literatuur en het maken van opdrachten

Locatie: Culemborg

Prijs: € 1950,-

Inhoud

Als kwaliteitscoördinator ben je de spin in het web bij het vormgeven van de kwaliteitscyclus op school: je analyseert data en vergelijkt deze met de schoolambities, vertaalt de uitkomsten ervan naar verbeterplannen en stuurt vervolgens de uitvoering aan. Je ondersteunt je team bij het opdoen van de benodigde kennis en vaardigheden en zorgt voor een open leercultuur. Daarnaast draag je ook verantwoordelijkheid voor de extra zorg voor leerlingen.

Om alle verschillende taken en verantwoordelijkheden een goede manier te combineren helpen wij je in de cursus ‘Jouw focus als kwaliteitscoördinator’ met het stellen van prioriteiten en het groeien in je (nieuwe) rol.

overzicht

Hieronder vind je de inhoud van de bijeenkomsten:

Bijeenkomst 1: Schoolambities en de kwaliteitscylcus op school

In deze bijeenkomst bespreken we de verantwoordelijkheden en taken waarvoor de ib’er als kwaliteitscoördinator de verantwoordelijkheid heeft gekregen: het (mede) inrichten van en aansturen op de kwaliteitscyclus op de school. In jouw rol als trendanalist, leercoördinator en zorgregisseur is het belangrijk om prioriteiten te stellen en te bepalen wat je zelf doet en wat je uitbesteedt. Vervolgens bewaar jij het overzicht over alle activiteiten. In deze bijeenkomst staan we stil bij de competenties die je hiervoor nodig hebt. Vervolgens zoomen we in op jouw rol als trendanalist. Je kunt de verzamelde data analyseren en interpreteren en je kunt - door data onderbouwd - de uitkomsten vertalen naar verbeterplannen voor de school om de ambities te kunnen realiseren.
Door een gedegen kennisbasis te combineren met de werkwijze van school naar groep naar leerling, wordt het duurzaam vormgeven van de kwaliteitscyclus (aansturen, verantwoorden, borgen en handelen) praktisch werkbaar gemaakt.

Bijeenkomst 2: Zicht op ontwikkeling en passend aanbod

Op basis van wat je concludeert uit data-analyse, ga je aan de slag met het vertalen van de verbeterplannen naar concrete aanpassingen in het onderwijs. Hoe geef je het schoolaanbod vorm in relatie tot het behalen van referentieniveaus en hoe borg je de schoolaanpak? Op welke manier kun je zien welke aanpassingen/interventies nodig zijn op school-, groeps- en leerlingniveau?
Tijdens de tweede bijeenkomst staan we ook stil bij jouw rol als leercoördinator. Hoe neem je de leerkrachten hierin mee, zodat zij de juiste interventies kiezen? Tijdens deze bijeenkomst leer je wat van belang is om een open leercultuur op school te ontwikkelen.

Bijeenkomst 3: Zorg voor alle leerlingen

Alle leerlingen moeten zich passend bij hun leervermogen kunnen ontwikkelen en aanbod krijgen dat hierbij aansluit. Goed zicht op de ontwikkeling van leerlingen hebben, zorgt ervoor dat je als team weet welke leerlingen stagneren in hun ontwikkeling en extra aandacht nodig hebben. Deze extra aandacht kan nodig zijn voor leerlingen die moeite hebben met het volgen van het basisaanbod maar ook voor leerlingen die extra ondersteuning nodig blijken te hebben bij het plusaanbod. Welke begeleiding geef je vorm binnen de basisondersteuning op school en wanneer is het nodig om externe zorgpartners in te schakelen? Hoe zorg je voor een goede samenwerking op het gebied van de zorg, zowel binnen als buiten de school?

Bijeenkomst 4: Reflectie, presentatie en actie

Op basis van een data-analyse van jouw school en een competentiescan van jezelf, kies jij tijdens de eerste bijeenkomst een opdracht om binnen jouw school mee aan de slag te gaan. De opdracht werk je gedurende de cursus verder uit. Daarbij krijg je iedere week waardevolle feedback van je collega-cursisten. Tijdens bijeenkomst 4 presenteer je het resultaat. Je laat zien welke verbetering je hebt gerealiseerd binnen jouw school. Daarbij reflecteren we op de ervaringen die je als kwaliteitscoördinator hebt opgedaan en we bespreken wat de volgende stap in jouw ontwikkeling en die van de school wordt.

Wat ga je leren?

In vier bijeenkomsten ontwikkel jij de vaardigheden en focus die je nodig hebt in jouw functie als kwaliteitscoördinator. De rol van trendanalist en het werken naar passende leeropbrengsten met de referentieniveaus komt in iedere bijeenkomst aan bod en wordt praktisch gekoppeld aan de rol van de leercoördinator en de zorgregisseur. De opgedane kennis en vaardigheden kun je na iedere bijeenkomst meteen toepassen in de praktijk.

Data

VOORJAAR 2024 VOL!
Donderdag 29 februari 2024
Donderdag 21 maart 2024
Donderdag 18 april 2024
Donderdag 23 mei 2024

NAJAAR 2024
Donderdag 17 oktober 2024
Donderdag 21 november 2024
Donderdag 12 december 2024
Donderdag 23 januari 2025

Voor deelnemers: de downloadpagina

Het resultaat

  • 1 Na deze cursus kun jij vol zelfvertrouwen, vaardigheden en focus invulling geven aan de verschillende rollen van een kwaliteitscoördinator.

Aanbevolen literatuur

LBBO. (2022). De beroepsstandaard voor de intern begeleider als kwaliteitscoördinator. Uitgeverij Pica.

Te bestellen op bol.com voor € 15,95.

Bekijk

Trainers

Emila Bijl

Jojanneke Beugelink

Delen:

Heb je nog vragen?

Neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier