Schoolbespreking

Data: 10 januari 2024, 16 januari 2024

Doel: Aan het einde van deze cursus weet je wat er nodig is om de schoolbespreking op jouw school voor te bereiden, uit te voeren en de uitkomsten ervan vast te leggen en te borgen. Wat betreft de voorbereiding is er bijzondere aandacht voor het verzamelen van data, het presenteren van data en het opstellen van schoolambities.

Voor wie: IB'er / kwaliteitscoördinator, Leerkracht, Schoolleiding

Duur: 1 bijeenkomst van 6 uur

Accreditatie: Nee

Inschrijving: Individueel

Zelfstudie: 3 uur voor het lezen van literatuur

Locatie: Culemborg

Prijs: €450,-

Inhoud

Hoe activeer je je team bij de uitvoering van het kwaliteitsbeleid op schoolniveau? Het antwoord op die vraag start met een goed overzicht van toetsresultaten. Daarin zie je in één oogopslag waar alle leerlingen staan ten opzichte van de schoolambities. Vanuit de resultaten doorloop je vervolgens via een reeks activerende werkvormen de stappen van de schoolbespreking. Achtereenvolgens zijn dit: evalueren & signaleren, analyseren en het ontwerpen van een professionaliseringsaanpak. Die aanpak is waar het allemaal om draait: het versterken van het handelen van leerkrachten.

Wat ga je leren?

Je leert hoe je zelf een schoolbespreking voorbereidt en uitvoert. Deze vaardigheden kun je na deze bijeenkomst meteen toepassen in de praktijk. Deze cursus is opgebouwd uit infoblokken, reflectiemomenten en good practices. Je leert hoe je een schoolbespreking uitvoert als onderdeel van je kwaliteitscyclus. Daarnaast leer je hoe je een team in de actiestand kunt zetten, oftewel: hoe je de teamleden actief kunt betrekken bij de stappen evalueren & signaleren, analyseren en het ontwerpen en uitvoeren & monitoren van een professionaliseringsaanpak.

Het resultaat

  • 1 Na deze cursus weet je hoe je een betekenisvol dataoverzicht samenstelt;
  • 2 hoe je een schoolbespreking voorbereidt;
  • 3 hoe je een schoolbespreking stapsgewijs uitvoert (inhoudelijk, procesmatig en organisatorisch);
  • 4 hoe je de uitkomsten ervan vastlegt en borgt.

Groepsplanloos werken FAQ’s. Vervolg op Groepsplanloos werken in de basisschool: Van zinloze administratie naar betekenisvolle afspraak.

Deel II – De schoolbespreking uit: Gijzen, W. & Van Hasselt, M. (2018). Te lezen als publicatie op onze site

Bestel boek

Trainers

Wijnand Gijzen

Monique Steenwinkel

Jeroen Mulder

Bernadette Dijkman

Emila Bijl

Nicole van Loo

Marjolein Veuger

Jojanneke Beugelink

Kimberly de Jong – Vermeulen

Delen:

nieuwsbrief

Wees als eerste op de hoogte van alles bij Helder Onderwijsadvies — denk aan events, nieuwe trainingen en webinars. Ja, er komen goede dingen aan!