Schoolbespreking

Startdata: 9 januari 2025, 16 januari 2025, 9 september 2025, 25 september 2025

Doel: Je weet wat er nodig is om de schoolbespreking op jouw school voor te bereiden, uit te voeren en de uitkomsten ervan vast te leggen en te borgen.

Voor wie: ib'er/kwaliteitscoördinator, leerkracht, schoolleiding

Duur: 1 bijeenkomst van 09:30 tot 15:00 uur

Accreditatie: Nee

Inschrijving: Individueel

Zelfstudie: 3 uur voor het lezen van literatuur

Locatie: Culemborg

Prijs: €450,-

Inhoud

Hoe activeer je je team bij de uitvoering van het kwaliteitsbeleid op schoolniveau? Het antwoord op die vraag start met een goed overzicht van toetsresultaten. Daarin zie je in één oogopslag waar alle leerlingen staan ten opzichte van de schoolambities. Vanuit de resultaten doorloop je vervolgens via een reeks activerende werkvormen de stappen van de schoolbespreking. Achtereenvolgens zijn dit: evalueren & signaleren, analyseren en het ontwerpen van een professionaliseringsaanpak. Die aanpak is waar het allemaal om draait: het versterken van het handelen van leerkrachten.

Wat ga je leren?

Deze cursus is opgebouwd uit infoblokken, reflectiemomenten en good practices. De volgende zaken komen aan bod:

  • Je leert hoe je een goed overzicht van toetsresultaten opstelt.
  • Je leert hoe je een schoolbespreking voorbereidt.
  • Je leert hoe je een schoolbespreking uitvoert als onderdeel van je kwaliteitscyclus.
  • Je leert hoe je een team in de actiestand kunt zetten, oftewel: hoe je de teamleden actief kunt betrekken bij de stappen evalueren & signaleren, analyseren en het ontwerpen en uitvoeren & monitoren van een professionaliseringsaanpak.

Het resultaat

  • 1 Na deze cursus weet je hoe je een betekenisvol dataoverzicht samenstelt.
  • 2 Je weet hoe je een schoolbespreking voorbereidt.
  • 3 Je weet hoe je een schoolbespreking stapsgewijs uitvoert (inhoudelijk, procesmatig en organisatorisch).
  • 4 Je weet hoe je de uitkomsten hiervan vastlegt en borgt.

Deel II – De schoolbespreking uit: Gijzen, W. & Van Hasselt, M. (2018). Groepsplanloos werken FAQ’s. Vervolg op Groepsplanloos werken in de basisschool: Van zinloze administratie naar betekenisvolle afspraak.

Bekijk

Trainers

Wijnand Gijzen

Monique Steenwinkel

Jeroen Mulder

Bernadette Dijkman

Emila Bijl

Marjolein Veuger

Jojanneke Beugelink

Kimberly de Jong – Vermeulen

Manon Oude Avenhuis

Delen:

nieuwsbrief

Wees als eerste op de hoogte van alles bij Helder Onderwijsadvies — denk aan events, nieuwe trainingen en webinars. Ja, er komen goede dingen aan!