Van toetsresultaten naar doeltreffender onderwijs

Doel: Je leert hoe je een effectief plan opstelt na het afnemen van de LVS-toetsen en krijgt de kunst van het schakelen van groep naar subgroep naar individuele leerling en passende, heldere interventies formuleren onder de knie.

Voor wie: ib'er/kwaliteitscoördinator, leerkracht, schoolleiding

Duur: 2 bijeenkomsten van 9:30 tot 15:30 uur

Inschrijving: individueel

Locatie: Culemborg

Prijs: € 900,-

Inhoud

Na het afnemen van de LVS-toetsen staan we voor de cruciale vraag: wat nu? De verkregen resultaten bieden waardevolle inzichten in de ontwikkeling van de leerlingen. Nu is het zaak om te weten te komen welke leerlingen zich goed ontwikkelen op hun ontwikkellijn en bij welke leerlingen je als leerkracht een signaal krijgt omdat de verwachte groei stagneert. Als leerkracht is het van groot belang om op basis van deze informatie te bepalen welke leerlingen het afgesproken onderwijsaanbod kunnen blijven volgen en welke leerlingen behoefte hebben aan extra interventies naast het gangbare aanbod.

Wat ga je leren?

In deze bijeenkomsten leer je niet alleen de resultaten van de toetsen te interpreteren, maar ook hoe je een effectief plan van aanpak opstelt dat specifiek afgestemd is op de behoeften van de groep en de leerling. Om de effectiviteit van deze interventies te waarborgen, ligt de nadruk op het SMART formuleren ervan. Tijdens de bijeenkomsten krijg je dan ook praktische handvatten om de interventies concreet, uitvoerbaar én meetbaar voor evaluatie te maken. Hierdoor sluit je de cyclus op een doeltreffende manier af en kun je je leerlingen zo optimaal mogelijk ondersteunen.

Data

Voorjaar
• Bijeenkomst 1: 7 maart 2024 van 9:30 tot 15:30 uur (VOL!)
• Bijeenkomst 2: 21 maart 2024 van 9:30 tot 15:30 uur (VOL!)

Voorjaar
• Bijeenkomst 1: 30 mei 2024 van 9:30 tot 15:30 uur (VOL!)
• Bijeenkomst 2: 20 juni 2024 van 9:30 tot 15:30 uur (VOL!)

Najaar
• Bijeenkomst 1: 2 oktober 2024 van 9:30 tot 15:30 uur (VOL!)
• Bijeenkomst 2: 6 november 2024 van 9:30 tot 15:30 uur (VOL!)

Het resultaat

  • 1 Je weet als team hoe je op een eenduidige en gezamenlijke manier kunt omgaan met het analyseren en interpreteren van de LVS-resultaten in ParnasSys.
  • 2 Je weet wat de verschillende scores betekenen en hoe je ze kunt gebruiken om de ontwikkeling in vaardigheid te monitoren.
  • 3 Je weet hoe je het bereiken van het ambitie-referentieniveau mee kunt nemen in je analyse en aanpassing van het onderwijsaanbod.
  • 4 Je hebt praktische handvatten gekregen om de interventies concreet, uitvoerbaar én meetbaar voor evaluatie te maken. Zo kan je de cyclus goed rondmaken en je leerlingen zo optimaal mogelijk ondersteunen.

Trainers

Bernadette Dijkman

Monique Steenwinkel

Delen:

Heb je nog vragen?

Neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier