Versterk de doorlopende leerlijn met de referentieniveaus taal en rekenen

Doel: De doorlopende leerlijn van groep 1 tot en met groep 8 versterken door te werken met de referentieniveaus taal en rekenen, wat zorgt voor doelgerichter werken en een betere afstemming van het onderwijsaanbod op de ontwikkelingsbehoeften van de leerlingen.

Voor wie: ib'er/kwaliteitscoördinator, leerkracht, schoolleiding

Duur: 2 bijeenkomsten van 9:30 tot 15:30 uur

Inschrijving: individueel

Locatie: Culemborg

Prijs: € 900,-

Inhoud

In steeds meer lesmethodes en -materialen wordt duidelijk gemaakt hoe de referentieniveaus 1F en 1S/2F aan bod komen. Ook in de overzichten in ParnasSys wordt aangeven welke leerlingen bij een LVS-toets niveau 1F of 1S/2F hebben bereikt. Maar wat houden de referentieniveaus eigenlijk in? Welke niveaus moeten de leerlingen beheersen wanneer ze na groep 8 de overstap naar het vo maken? Hoe kunnen de referentieniveaus voor groep 1 tot en met groep 8 een hulpmiddel zijn om de doorgaande lijn vorm te geven in het taal- en rekenonderwijs? Tijdens deze cursus doe je de benodigde kennis op over de referentieniveaus waarmee je het onderwijsaanbod passend kunt maken voor de leerlingpopulatie op je school.

Wat ga je leren?

  • Je leert wat het doel, de opbouw en de inhoud is van de referentieniveaus taal en rekenen en wat het belang hiervan is voor de leerlingen op jouw school.
  • Je leert over de leerlijnen en bijbehorende leerdoelen van de referentieniveaus en hoe je een vertaalslag naar je eigen onderwijspraktijk maakt.
  • Je leert voor een van de vakgebieden (rekenen/wiskunde, begrijpend lezen of taalverzorging) hoe je de informatie over het ontwikkelen naar de referentieniveaus kunt aflezen in de overzichten in ParnasSys.

Data

Voorjaar
• Bijeenkomst 1: 6 februari 2024 van 9:30 tot 15:30 uur (VOL!)
• Bijeenkomst 2: 5 maart 2024 van 9:30 tot 15:30 uur (VOL!)

Voorjaar
• Bijeenkomst 1: 24 april 2024 van 9:30 tot 15:30 uur (VOL!)
• Bijeenkomst 2: 22 mei 2024 van 9:30 tot 15:30 uur (VOL!)

Najaar
• Bijeenkomst 1: 16 september 2024 van 9:30 tot 15:30 uur (VOL!)
• Bijeenkomst 2: 7 oktober 2024 van 9:30 tot 15:30 uur (VOL!)

Het resultaat

  • 1 Je kunt uitleggen aan je team wat het doel, de opbouw en de inhoud is van de referentieniveaus taal en rekenen en wat het belang hiervan is voor de leerlingen op jouw school.
  • 2 Je kent de inhoud van de leerlijnen en bijbehorende leerdoelen van de referentieniveaus en kunt een vertaalslag naar je eigen onderwijspraktijk maken.
  • 3 Je kunt voor een van de (vakgebieden rekenen/wiskunde, begrijpend lezen of taalverzorging) de informatie over het ontwikkelen naar de referentieniveaus aflezen in de overzichten in ParnasSys.

Trainers

Monique Steenwinkel

Bernadette Dijkman

Delen:

Heb je nog vragen?

Neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier