Kennisbank

Nieuws
okt 04, 2023

Speelbare thema’s van Kleuterflits

Van de huisartsenpraktijk tot een (tweedehands)kledingwinkel en van het vieren van vakantie tot verhuizen: de thema’s van Kleuterflits sluiten aan bij de belevingswereld van veel kleuters. Voor de invulling van de thema’s maken wij gebruik van hedendaags onderzoek naar hoe jonge kinderen leren, passend bij de visie Groeibewust Kleuteronderwijs.

Om de kwaliteit van de thema’s te handhaven en te blijven investeren in nieuwe en boeiende content, gaan we vanaf het aankomende nummer over op een licentiemodel. Dit betekent dat een licentie nodig is om toegang te krijgen tot de nieuwe thema’s. Een licentie bestaat uit zes thema’s van elk zes weken. Dit stelt je in staat om 36 weken met Kleuterflits thema’s te werken, ongeacht de startweek.

Tarieven
Een Kleuterflits-licentie is afhankelijk van de schoolgrootte:
• 0-200 leerlingen: actieprijs € 799,- (vol tarief € 999,-)
• 200-400 leerlingen: actieprijs € 899,- (vol tarief € 1.099,-)
• 400 leerlingen en meer: actieprijs € 999,- (vol tarief € 1.199,-)

Bovenstaande actieprijzen gelden alleen voor licenties die worden afgesloten in dit schooljaar (2023-2024). Daarna betaal je het volle tarief. Als je gebruikmaakt van Focus PO, ontvang je een extra korting van 20% op de actieprijs!

Licentie aanvragen
De knop hieronder leidt je naar een inschrijfformulier. Zodra wij het formulier hebben ontvangen, sturen wij een factuur met een download-link van het nieuwe thema.

Delen:

Proberen? Ontvang de lessenserie

Kleuterflits ontwikkelt bij ieder thema een lessenserie begrijpend luisteren passend bij de visie van close-reading en diep lezen. In de lessenseries wordt één boek herhaald voorgelezen. Iedere les staat een ander lesdoel centraal. Denk bijvoorbeeld aan de opbouw van een tekst (wat gebeurt er aan het begin en in het midden van het verhaal en hoe loopt het verhaal af), de woordenschat en het achterhalen van karaktereigenschappen van een personage. Ontvang de gratis lessenserie hieronder. Deze lessenserie (van 4 lessen) is maar een klein onderdeel van het thema ‘Wij gaan verhuizen’.

Spelend lesgeven

Aan de hand van de thema’s van Kleuterflits bouw je samen met de kinderen een thema op (oriëntatiefase, verkenningsfase, constructiefase, uitvoeringsfase, verdiepingsfase en afsluitingsfase). Hierdoor is de betrokkenheid van de kinderen bij het thema hoog en kan spelenderwijs (via directe instructie, spelinstructie en/of exploratieve instructie) worden gewerkt aan reken- en taalactiviteiten. De activiteiten zijn uitgewerkt voor de grote groep, kleine groep en/of voor het hoekenwerk.

Cyclisch handelen

Per activiteit is een kader opgenomen met de doelen die kinderen eind groep 2 moeten behalen, zodat gericht geobserveerd kan worden waar het kind staat in zijn of haar ontwikkeling. Als je dit als leerkracht weet, kun je nog beter aansluiten bij de zone van de naaste ontwikkeling van het kind. Hoe je dat kunt doen wordt per activiteit beschreven in de vorm van begeleidingsvragen en spelimpulsen.

Eén groot spelverhaal

Binnen ieder thema wordt gebruikgemaakt van een spelverhaal: knuffel Snuf maakt van alles mee binnen het thema. Hierdoor hebben de thema’s een rijk woordenschataanbod. De verwerking van de activiteiten vindt plaats in één van de hoeken, waardoor één groot spelverhaal ontstaat.


Voorbeeld van een spelverhaal

De klas van juf Lindsey werkt aan het thema ‘Wij helpen in de dierenopvang’. In de grote kring wordt het spelverhaal met Snuf (een knuffel) uitgespeeld: hij mocht helpen in de dierenopvang, maar heeft per ongeluk de hokken van de dieren open laten staan. In de rekenhoek tellen de kinderen of alle dieren weer gevonden zijn, in de lees-/schrijfhoek plaatsen de kinderen aan de hand van de halsbandjes de dieren in het juiste hok en in het atelier worden voerbakjes en voer gemaakt, want de dieren zullen wel geschrokken zijn. Als Snuf verderop in het thema een gewonde vogel vindt, wordt in de themahoek de dierenarts toegevoegd. Bij de watertafel worden medicijnflesjes gevuld, in de rekenhoek worden op basis van een recept medicijnen gemaakt, in de lees-/schrijfhoek ‘schrijven’ de kinderen de etiketten die ze op de medicijnflesjes kunnen plakken en worden dierenpaspoorten gemaakt en in de bouwhoek wordt een behandeltafel voor de dieren gebouwd.


Het gebruik van Focus PO

Kleuterflits sluit aan op alle kindvolgsystemen passend bij de kleuters. Indien gewerkt wordt met het kindvolgsyteem en plansysteem Focus PO, zie je per activiteit aan welk subdomein en welk(e) lesdoel(en) je werkt. Hierdoor kan per activiteit worden geobserveerd waar het kind staat in zijn of haar ontwikkeling. Per thema deelt Focus PO de kinderen in groepjes in, passend bij hun zone van naaste ontwikkeling. In Kleuterflits herken je de activiteiten die geschikt zijn om aan te bieden in de kleine groep aan het logo van Focus PO.

Heb je vragen? Mail naar info@kleuterflits.nl

Volg ons op Instagram

Delen:

nieuwsbrief

Wees als eerste op de hoogte van alles bij Helder Onderwijsadvies — denk aan events, nieuwe trainingen en webinars. Ja, er komen goede dingen aan!