EDI-coach

Doel: Aan het einde van het traject beschik je als team over voldoende inhoudelijke kennis om andere leerkrachten vanuit kracht te kunnen coachen en begeleiden met betrekking tot het (E)DI-model.

Voor wie: bestuur, ib'er/kwaliteitscoördinator, leerkracht, schoolleiding

Duur: 5 bijeenkomsten van 3 uur (+ 2 uur individuele coaching op eigen locatie)

Accreditatie: Nee

Inschrijving: Team of op bestuursniveau

Zelfstudie: 25 uur

Locatie: in overleg met bestuur/scholengroep

Prijs: prijs op aanvraag

Inhoud

De training EDI-coach is bedoeld voor leerkrachten en/of intern begeleiders die willen investeren in de kwaliteit van de (EDI-)instructie van de leerkrachten in de school, om zo de instructiekwaliteit te borgen en te verbeteren. Je wordt als team opgeleid om binnen je eigen school (of cluster van scholen) de leerkrachten/jouw collega’s te coachen en begeleiden bij het ontwikkelen en verbeteren van hun instructievaardigheden. Tijdens het hele traject staat jullie ontwikkeling als coach centraal.

Wat ga je leren?

Algemene doelen van het traject

 • Je leert boven het EDI-lesmodel te staan en vanuit de theorie keuzes te verantwoorden.
 • Je leert leerkrachten te coachen vanuit een persoonlijke leervraag en daarbij je coachingsvaardigheden gericht in te zetten.
 • Je leert je eigen rol als EDI-coach binnen de organisatie te beschrijven en een eigen persoonlijke leervraag te formuleren ten aanzien van je persoonlijke ontwikkeling als coach.

Specifieke doelen per bijeenkomst

Bijeenkomst 1

 • Je leert vanuit de theorie bepaalde keuzes van EDI te onderbouwen.
 • Je leert het concept coachen uit te leggen.
 • Je leert een persoonlijke leervraag te formuleren.

Bijeenkomst 2

 • Je leert je eigen beeld te ontwikkelen dan wel aan te scherpen van je rol als coach, begeleider, kartrekker of inspirator.
 • Je leert vanuit kracht te coachen door het stellen van vragen, het geven van feedback en het geven van aanwijzingen.

Bijeenkomst 3

 • Je leert je kennis en vaardigheden ten aanzien van EDI toe te passen op beeldmateriaal.
 • Je leert de theorie te koppelen aan de onderwerpen differentiatie en controle van begrip.
 • Je leert verschillende coachmethodieken te benoemen.

Bijeenkomst 4

 • Je leert aan de hand van een model te beschrijven wat er binnen de organisatie nodig is om de verandering teweeg te brengen.
 • Je leert je kennis en vaardigheden ten aanzien van EDI toe te passen op beeldmateriaal.
 • Je leert hoe je jouw coachingsvaardigheden kan inzetten bij collega’s met weerstand.

Bijeenkomst 5

 • Je leert je kennis en vaardigheden ten aanzien van EDI toe te passen op beeldmateriaal.
 • Je leert je eigen ontwikkeling ten aanzien van je rol als coach te beschrijven.

 

De cursus bestaat uit vijf dagdelen. Tussen de bijeenkomsten in krijg je als coach twee individuele coachingsmomenten (van één uur) op je eigen locatie.

De opbrengst

 • 1 Na deze cursus kun jij vol zelfvertrouwen, vaardigheden en focus invulling geven aan jouw rol als EDI-coach binnen jouw eigen school of cluster van scholen.

Aanbevolen literatuur

Voerman, L. & Faber, F. (2022). Didactisch coachen. De Weijer Design.

Te bestellen op bol.com voor € 29,95.

Bekijk

Trainers

Kimberly de Jong – Vermeulen

Marjolein Veuger

Bernadette Dijkman

Delen:

Eerst meer leren over lesgeven volgens het EDI-model?

Basistraining Expliciete Directe Instructie (EDI)

Heb je nog vragen?

Neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier