Basistraining Expliciete Directe Instructie (EDI)

Doel: Door het volgen van deze basistraining krijg je handvatten voor het geven van effectieve instructies volgens het EDI-lesmodel. EDI is een manier van lesgeven waarbij je als leerkracht uitlegt en voordoet, waarna de leerlingen de lesstof inoefenen. Het uiteindelijke doel is dat alle leerlingen de lesstof begrijpen door jouw afgestemde instructie, controle van begrip en feedback. Tijdens deze training verbind je wetenschappelijke inzichten en de praktijk met elkaar. In dit basistraject richt je je op het ontwikkelen van de basiskennis met betrekking tot de kenmerken van een goede les.

Voor wie: Bestuur, IB'er / kwaliteitscoördinator, Leerkracht, Schoolleiding

Duur: Minimaal 3 bijeenkomsten van 3 uur (en tussendoor lesobservaties)

Accreditatie: Nee

Inschrijving: Individueel

Zelfstudie: Aanbevolen literatuur: Expliciete Directe Instructie 2.0

Locatie: op school

Inhoud

Wil je als team het didactisch handelen op jouw school verder versterken? Dan ben je bij Helder Onderwijsadvies aan het goede adres. Jij krijgt van onze gecertificeerde trainers de handvatten voor het geven van een effectieve instructie volgens het model van Expliciete Directe Instructie (EDI). EDI is een manier van lesgeven waarbij je als leerkracht uitlegt en voordoet, waarna de leerlingen de lesstof inoefenen. Dit kan samen met jou of met elkaar. Er is een duidelijk lesdoel en je controleert voortdurend of alle leerlingen de uitleg begrijpen. Door middel van feedback en het afstemmen van instructie worden alle kinderen naar beheersing van het lesdoel geleid. Daarna werken de leerlingen zelfstandig verder om de leerstof verder in te oefenen en op te slaan in het langetermijngeheugen.

 

Het basistraject

Het basistraject bestaat uit een combinatie van modules (dagdelen van 3 uur) en rondes met lesobservaties. Voor het realiseren van een duidelijke doorgaande lijn is het van belang dat al je teamleden beschikken over gedeelde basiskennis met betrekking tot de kenmerken van een goede les. Daarom besteden we drie dagdelen aan het vergroten van deze kennis. In deze bijeenkomsten besteden we onder andere aandacht aan EDI-technieken, de EDI-fases, doelen en instructie. Tijdens de trainingen ga je actief aan de slag met de eigen methode van de school, om zo te oefenen en meteen lessen voor te bereiden die je kunt gebruiken in de praktijk.

Aan het einde van elke training maak je met je team, op basis van de opgedane kennis, afspraken over de aspecten waar je mee gaat oefenen in de periode tot de volgende training.

Wat ga je leren?

In drie bijeenkomsten vergroot jij je kennis en ontwikkel jij de vaardigheden die nodig zijn om het EDI-model toe te passen in de praktijk.

Door het tussentijds uitvoeren van lesobservaties ontstaat er zicht op de kwaliteit van je lessen, of je vaardigheden worden beheerst en op de verschillen tussen jou en je collega’s. In de nagesprekken ga je in gesprek om te kijken waar je sterke kanten liggen en je mogelijke ontwikkelkansen, om zo te groeien in je didactisch handelen. Op basis van de observaties voeren we gerichte interventies uit en kijken we ook naar welke lesfasen en/of technieken in de aankomende training expliciet aan bod moeten komen. Op deze manier is ook een basistraject altijd passend bij waar je staat als team. De lesobservaties worden uitgevoerd door de trainer van HELDER en een medeobservant van je eigen school. Tijdens de lesobservatie zullen we ook de medeobservant coachen in het kijken naar een EDI-les. Dit om de expertise in de school te vergroten en te borgen.

Voor de borging van het traject wordt een regiegroep, bestaande uit minimaal het MT, gevormd die tussentijds bijeenkomt om te controleren of het traject op koers ligt en eventueel bij te sturen. Ook de opmerkingen vanuit het team worden hierin besproken.

Specifieke doelen per bijeenkomst:

  1. Introductie lesmodel
    Je leert de lesfasen en technieken van een EDI-les omschrijven en vanuit de theorie bepaalde keuzes van EDI te onderbouwen.
  2. Doelen en instructie
    Je leert een lesdoel te formuleren met een vaardigheid en een concept, je huidige lesdoelen om te zetten naar een EDI-lesdoel en een kraakheldere instructie te formuleren bij je lesdoel.
  3. Begeleide inoefening en controle van begrip
    Je leert de verantwoordelijkheid geleidelijk over te dragen aan de leerlingen en controle-van-begrip-vragen te stellen om te monitoren of de leerlingen begrijpen wat er zojuist is uitgelegd.

 

Samenwerking met IRIS Connect

Tevens is HELDER Onderwijsadvies de samenwerking aangegaan met IRIS Connect. Met de videoapparatuur van IRIS Connect kan een EDI-traject flexibeler worden begeleid en geborgd. Klik hier voor meer informatie.

De opbrengst

  • 1 Na het volgen van dit traject beschik je over handvatten voor het geven van effectieve instructies volgens het EDI-lesmodel.

Aanbevolen literatuur

Expliviete Directe Instructie 2.0

Hollingsworth, J., Ybarra, S. & Schmeier, M. (2020). Expliciete Directe Instructie 2.0. Uitgeverij Pica. Te bestellen op bol.com voor € 31,95.

Bestel boek

Trainers

Marjolein Veuger

Bernadette Dijkman

Emila Bijl

Jeroen Mulder

Jojanneke Beugelink

Kimberly de Jong – Vermeulen

Monique Steenwinkel

Wijnand Gijzen

Ynte Essers

Delen: