Een heldere opbrengstenanalyse aan de hand van de LVS-toetsen

Doel: Leer met je brede managementteam een opbrengstenanalyse te maken waarin het opbrengstgericht werken naar de schoolambities voor bestuur en schoolteam niet alleen geëvalueerd wordt, maar ook concrete acties voor de komende periode worden benoemd.

Voor wie: ib'er/kwaliteitscoördinator, schoolleiding

Duur: Minimaal 2 bijeenkomsten, afhankelijk van de vraag van de school

Accreditatie: Nee

Inschrijving: Team

Locatie: op school

Prijs: prijs op aanvraag

Inhoud

Meestal wordt twee keer per jaar de taal- en rekenvaardigheid gemeten met een leerstofonafhankelijke LVS-toets. Met behulp van de analyse van de resultaten kan je als team evalueren of het aanbod op het gebied van taal en rekenen passend is geweest en zien of de leerlingen zich ontwikkelen zoals beoogd met de schoolambities die je hebt gesteld. Het meten waar je staat en de vergelijking met de ambities geeft samen een duidelijk beeld: waarmee kan je doorgaan en welke interventies zijn nodig om de ambities te kunnen bereiken? Leer in deze bijeenkomsten hoe je een heldere opbrengstenanalyse maakt.

Wat ga je leren?

Het maakt niet uit welke LVS-toetsen worden gebruikt, een goede analyse van de resultaten in relatie tot de gestelde schoolambities vraagt om een aantal kernstappen. Deze stappen leer je te zetten aan de hand van de resultaten van de afgenomen LVS-toetsen op jouw school. We bekijken de leerresultaten van de vakgebieden rekenen, begrijpend lezen en taalverzorging op school- en op groepsniveau. Aan de hand van de data en de reflectie daarop, leer je om op schoolniveau vast te stellen wat volgens plan gaat en waar een schoolverbeteraanpak nodig is. Ook is er aandacht voor de leerjaren/groepen. Op welke vakgebieden zijn interventies nodig?

Bijeenkomst 1

  • We spreken de cyclus van opbrengstgericht werken door en maken een start met de analyse van de resultaten op de LVS-toetsen. Dit doen we voor het vakgebied dat door de school wordt gekozen.
  • We analyseren in hoeverre op school- en op groepsniveau de gestelde schoolambities worden behaald en krijgen inzicht in de signalen die duiden op stagnering in de verwachte ontwikkeling. Voor deze analyse krijgt de school een stappenplan en format aangereikt dat zij kan blijven gebruiken in de toekomst.

Bijeenkomst 2

We gaan op basis van de analyse aan de slag met de interventies op school- en groepsniveau. Welke conclusies en interventies kunnen op schoolniveau worden beschreven en welke acties vloeien daaruit voort? En welke vragen zijn van belang om met het team te bespreken om ook op groepsniveau de benodigde interventies duidelijk te krijgen?

De opbrengst

  • 1 Aan het einde van dit traject kan de school een goede analyse maken van de resultaten van de LVS-toetsen.
  • 2 De school kan op school- en groepsniveau de interventies beschrijven die van belang zijn om de gestelde schoolambities te kunnen behalen.

Trainers

Emila Bijl

Wijnand Gijzen

Bernadette Dijkman

Monique Steenwinkel

Marjolein Veuger

Marit Peters

Kimberly de Jong – Vermeulen

Jojanneke Beugelink

Jeroen Mulder

Delen:

Heb je nog vragen?

Neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier