Met kracht naar groep 8

Doel: Je maakt een plan van aanpak voor een van de basisvakken (rekenen, lezen of taalverzorging) voor de leerlingen die naar groep 8 gaan, waarin je beschrijft aan welke leerinhouden en leerdoelen gewerkt moet worden om de leerlingen op het benodigde referentieniveau te krijgen voor een goede aansluiting bij het vo.

Voor wie: ib'er/kwaliteitscoördinator, leerkracht

Duur: minimaal 1 bijeenkomst, op maat gemaakt voor jouw school

Accreditatie: Nee

Inschrijving: Team

Locatie: op school

Prijs: prijs op aanvraag

Inhoud

Wil jij meer inzicht krijgen in waar je leerlingen staan? Op basis van de behaalde resultaten op de LVS-toetsen (afgenomen in groep 7), bepaal je met elkaar welke interventies nodig zijn op groepsniveau. En daarnaast op individueel niveau voor de leerlingen die stagneren in vaardigheidsgroei of niet op hun beoogde ontwikkellijn groeien.

Met een duidelijk en uitvoerbaar interventieplan kan je in groep 8 de beschikbare lestijd en lesmaterialen zo inzetten dat je je onderwijsaanbod echt afstemt op wat jouw leerlingen nodig hebben om de eindspurt zo goed mogelijk te kunnen maken.

Wat ga je leren?

  • Ten eerste leer je met een helder stappenplan een overzicht te maken van de leerlingen die in je interventieplan moeten worden opgenomen.
  • Je leert hoe je, aan de hand van de toetsanalyse, bepaalt op welke leerinhouden en leerdoelen je extra focus moet leggen.
  • Om de interventies zo concreet mogelijk te maken, leer je de cruciale leerdoelen naar 1F en 1S/2F te gebruiken. De acties die je uitwerkt in het interventieplan kan je direct gebruiken bij de planning van je onderwijsaanbod in groep 8.

De opbrengst

  • 1 Je kunt met een stappenplan een overzicht maken van de leerlingen die in je interventieplan moeten worden opgenomen.
  • 2 Je kunt aan de hand van de toetsanalyse bepalen op welke leerinhouden en leerdoelen je extra focus moet leggen.
  • 3 Je kunt de cruciale leerdoelen naar 1F en 1S/2F te gebruiken om de interventies zo concreet mogelijk te maken. De acties die je uitwerkt in het interventieplan kan je direct gebruiken bij de planning van je onderwijsaanbod in groep 8.

Trainers

Bernadette Dijkman

Kimberly de Jong – Vermeulen

Monique Steenwinkel

Emila Bijl

Jeroen Mulder

Jojanneke Beugelink

Marjolein Veuger

Wijnand Gijzen

Delen:

Heb je nog vragen?

Neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier