Met kracht naar groep 8

Doel: Je maakt een plan van aanpak voor een van de basisvakken (rekenen, lezen of taalverzorging) voor de leerlingen die naar groep 8 gaan. Aan welke leerinhouden en leerdoelen moet extra aandacht en tijd besteed worden om de leerlingen op het referentieniveau te krijgen dat ze nodig hebben voor een goede aansluiting bij het vo? Met inzicht in wat jouw leerlingen al beheersen en wat nog niet, kan je de beschikbare tijd nog beter gebruiken om die leeropbrengsten te behalen die passen bij de schoolambities.

Voor wie: IB'er / kwaliteitscoördinator, Leerkracht

Duur: minimaal 1 bijeenkomst, op maat gemaakt voor jouw school

Accreditatie: Nee

Inschrijving: Team

Locatie: op school

Inhoud

Op basis van de behaalde resultaten op de LVS-toetsen (afgenomen in groep 7), bepaal je met elkaar welke interventies nodig zijn op groepsniveau. En daarnaast op individueel niveau voor de leerlingen die stagneren in vaardigheidsgroei of niet op hun beoogde ontwikkellijn groeien.
Met een duidelijk en uitvoerbaar interventieplan kan je in groep 8 de beschikbare lestijd en lesmaterialen zo inzetten dat je je onderwijsaanbod echt afstemt op wat jouw leerlingen nodig hebben om de eindspurt zo goed mogelijk te kunnen maken.

Wat ga je leren?

Met een helder stappenplan leer je eerst een overzicht te maken van de leerlingen die in je interventieplan moeten worden opgenomen. Je bepaalt aan de hand van de toetsanalyse op welke leerinhouden en leerdoelen je extra focus moet leggen. Om de interventies zo concreet mogelijk te maken, leer je de cruciale leerdoelen naar 1F en 1S/2F te gebruiken. De acties die je uitwerkt in het interventieplan kan je direct gebruiken bij de planning van je onderwijsaanbod in groep 8.

De opbrengst

  • 1 Je leert met een stappenplan een overzicht te maken van de leerlingen die in je interventieplan moeten worden opgenomen.
  • 2 Je leert aan de hand van de toetsanalyse op welke leerinhouden en leerdoelen je extra focus moet leggen.
  • 3 Om de interventies zo concreet mogelijk te maken, leer je de cruciale leerdoelen naar 1F en 1S/2F te gebruiken. De acties die je uitwerkt in het interventieplan kan je direct gebruiken bij de planning van je onderwijsaanbod in groep 8.

Trainers

Bernadette Dijkman

Kimberly de Jong – Vermeulen

Monique Steenwinkel

Emila Bijl

Jeroen Mulder

Jojanneke Beugelink

Marjolein Veuger

Nicole van Loo

Wijnand Gijzen

Delen:

Heb je nog vragen?

Neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier