Werken met de referentieniveaus taal en rekenen

Doel: Je leert als team hoe je de doorgaande lijn van groep 1 tot en met groep 8 kunt versterken door het werken met de referentieniveaus taal en rekenen, waardoor je nog beter in staat bent om keuzes te maken in je onderwijsaanbod.

Voor wie: ib'er/kwaliteitscoördinator, leerkracht, schoolleiding

Duur: 1 bijeenkomst, op maat gemaakt voor jouw school

Accreditatie: Nee

Inschrijving: Team

Locatie: op school

Prijs: prijs op aanvraag

Inhoud

In steeds meer lesmethodes en -materialen wordt duidelijk gemaakt hoe de referentieniveaus 1F en 1S/2F aan bod komen. Ook aan de resultaten die worden behaald op de LVS-toetsen kan je zien welk referentieniveau je leerlingen al bereikt hebben. Maar wat houden de referentieniveaus eigenlijk in? Welke niveaus moeten de leerlingen beheersen wanneer ze na groep 8 de overstap naar het vo maken? Hoe kunnen de referentieniveaus voor groep 1 tot en met groep 8 een hulpmiddel zijn om de doorgaande lijn vorm te geven in het taal- en rekenonderwijs? Tijdens deze training doe je als team de benodigde kennis op over de referentieniveaus waarmee je het onderwijsaanbod passend kunt maken voor de leerlingpopulatie op je school.

Wat ga je leren?

  • Je doet als team kennis op over het werken met de referentieniveaus.
  • Je maakt gezamenlijk goede keuzes wat betreft het lesmateriaal dat je voor de basisvakken tot je beschikking hebt. Naast de basiskennis als doel, opbouw en inhoud van het referentiekader taal en rekenen, zoom je met het hele team verder in op een vooraf gekozen vakgebied: rekenen, lezen of taalverzorging.
  • Met praktische opdrachten leer je over de leerlijnen en bijbehorende leerdoelen van de referentieniveaus en maak je een vertaalslag naar je eigen onderwijspraktijk.

De opbrengst

  • 1 Na deze training heb je als team de benodigde kennis opgedaan over de referentieniveaus waarmee je het onderwijsaanbod passend kunt maken voor de leerlingpopulatie op je school.

Trainers

Bernadette Dijkman

Kimberly de Jong – Vermeulen

Monique Steenwinkel

Emila Bijl

Jeroen Mulder

Jojanneke Beugelink

Marit Peters

Marjolein Veuger

Nicole van Loo

Wijnand Gijzen

Delen:

Heb je nog vragen?

Neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier