Burgerschap en gedrag

Zoek je ondersteuning bij het inrichten van het onderwijs in burgerschap? Helder Onderwijsadvies gebruikt daarvoor de leerlijn Burgerschat, waarin sociaal gedrag (SEL), executieve functies en burgerschap met elkaar verweven zijn. Helder helpt scholen bij het ontwikkelen van een visie op burgerschapsonderwijs, het kiezen van doelen uit de leerlijn Burgerschat, het vertalen van de doelen naar een onderwijsaanbod en ten slotte het verzamelen van data voor kwaliteitsdoeleinden.