Blok 2: Expert Groeibewust Kleuteronderwijs

Startdata: 13 november 2024

Doel: Je ontwikkelt vaardigheden om betrokkenheid en enthousiasme bij kleuters te vergroten door thema's met betekenisvolle activiteiten te creëren, het thematiseren te versterken met grootse spelverhalen en hoeken te verbinden en verrijken voor een diepere themabeleving.

Voor wie: ib'er/kwaliteitscoördinator, leerkracht

Duur: 2 bijeenkomsten van 15:00 tot 18:00 uur, uit te breiden op maat

Accreditatie: Nee

Inschrijving: Individueel

Locatie: Culemborg

Prijs: € 450,-

Inhoud

Vraag je je af hoe je thema’s ontwikkelt die de betrokkenheid van de kleuters naar een hoger niveau tillen en hen enthousiast maken om te leren? Ontdek hoe je de nieuwsgierigheid en het enthousiasme van de kleuters stimuleert. En kom erachter wat de kracht is van een groot spelverhaal als rode draad door het thema.

Wat ga je leren?

Bijeenkomst 1: Meesterschap in thematiseren
Het thematiseringsproces bouwt voort op gedeeld eigenaarschap met de kinderen en streeft naar krachtige, rijke en betekenisvolle thema’s. Wereldoriëntatie vormt de basis van thematiseren. We werken met thema’s die betekenisvol zijn voor kinderen en herkenbaar in de echte wereld, zoals de dokter en de fietsenmaker. We starten met de vraag hoe het thema/onderwerp betekenis heeft in het leven van het kind.

Je leert het volgende:

 • Vanuit een betekenisvol thema activiteiten ontwerpen die kleuters uitdagen om vragen te stellen, ontwerpopdrachten uit te voeren en nieuwe kennis op te doen.
 • Elke fase van het thematiseringsproces laten aansluiten bij de spelontwikkeling van kleuters, waarbij rollen, handelingen en interactie worden gestimuleerd. Tijdens het spel komen rekenen, taal en motoriek op een speelse manier aan bod.
 • Aan de hand van concrete voorbeelden een aantal activiteiten ontwikkelen. Hierbij werken we vanuit de B’s: betekenissen, bedoelingen en de bemiddelende rol van de leerkracht.

Bijeenkomst 2: Spelend leren

 • Je leert hoe je een groot spelverhaal creëert en implementeert als een verbindende factor binnen het thema. Door het spelverhaal te voeden met poppenspel, brieven, problemen en materiaal, worden kleuters geïnspireerd om actief deel te nemen en oplossingen te bedenken.
 • Je ontdekt hoe je verschillende hoeken in de klas kunt verbinden, zodat het spelverhaal overal voelbaar is.
 • Je leert hoe je andere hoeken verrijkt met materialen en activiteiten die passen bij het thema.
 • Je leert hoe je ontwerpend, onderzoekend en spelend leren inzet, waardoor kleuters betrokken worden bij betekenisvolle activiteiten.

Data

Bijeenkomst 1: 13 november 2024
Bijeenkomst 2: 15 januari 2025

Prijs

Dit blok bestaat uit 2 bijeenkomsten: € 450,-
Deze prijs is inclusief online startblok.

Het resultaat

 • 1 Je bent in staat om een rijke speelleeromgeving in te richten in de hoeken, rekening houdend met de ontwikkelingsfasen van de kinderen.
 • 2 Je hebt inzicht in welke materialen nodig zijn voor kwalitatief spel en observatie.
 • 3 Je kunt werken met succescriteria, een waardevol instrument om je speelleeromgeving naar een hoger niveau te tillen.
 • 4 Je kunt betekenisvol spel bevorderen, de ontwikkeling van de kinderen te ondersteunen en een kwaliteitsplan voor de onderbouw op te stellen.

Trainers

Ynte Essers

Femke Ruiter

Ingrid van Mierlo

Susan Luimes

Delen:

Wil je meer blokken volgen?

Blok 1 Blok 3 Blok 4

Heb je nog vragen?

Neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier