Werken met leerlijnen en cruciale doelen

Doel: Met inzicht en kennis van de opbouw van leerlijnen en essentiële leerinhouden, kun je de methode flexibeler gebruiken en beter aansluiten bij de behoeften van de groep.

Voor wie: ib'er/kwaliteitscoördinator, leerkracht

Duur: Minimaal 1 bijeenkomst, op maat gemaakt voor jouw school

Accreditatie: Nee

Inschrijving: Team

Locatie: op school

Prijs: prijs op aanvraag

Inhoud

Het aanbod aan laten sluiten op de schoolambitie, het klinkt makkelijker dan het is. In deze bijeenkomst nemen wij je mee in de verschillende onderwerpen die hierin een belangrijke rol spelen, zoals de leerlijnen en cruciale leerdoelen. Door kennis te vergaren over deze onderwerpen en te redereneren van school naar groep naar leerling, kun jij als onderwijsprofessional aansluiten bij dat wat nodig is om naar de schoolambitie te streven.

Wat ga je leren?

We nemen je mee in de opbouw van de leerlijnen rekenen, taalverzorging en begrijpend lezen en de essentiële leerinhouden van de verschillende vakgebieden. Hierdoor kan jij bewuste en beredeneerde keuzes maken, die passend zijn voor de leerlingpopulatie bij jullie op school (en in jouw groep).

De opbrengst

  • 1 Je hebt zicht op en kennis van de opbouw van de leerlijnen van rekenen, taalverzorging en begrijpend lezen).
  • 2 Je weet wat essentiële leerinhouden (en cruciale leerdoelen) van een bepaald vakgebied (rekenen, taalverzorging of begrijpend lezen) zijn.
  • 3 Er zijn afspraken gemaakt over hoe de lesmethode en lesmaterialen hierbij te gebruiken.
  • 4 Jullie hebben keuzes gemaakt in de leerdoelen die gevolgd en bijgehouden worden, daarnaast kan worden onderbouwd welke doelen op schoolniveau extra aandacht behoeven.

Trainers

Emila Bijl

Monique Steenwinkel

Jojanneke Beugelink

Jeroen Mulder

Kimberly de Jong – Vermeulen

Bernadette Dijkman

Delen:

Heb je nog vragen?

Neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier