Schooltraject: Passend aanbod met heldere leerlijnen en cruciale leerdoelen

Doel: Je kunt als team een schoolaanbod passend bij de leerlingpopulatie en schoolambities met betrekking tot de basisvaardigheden vormgeven en borgen.

Voor wie: ib'er/kwaliteitscoördinator, leerkracht, schoolleiding

Duur: Minimaal 6 bijeenkomsten, op maat gemaakt voor jouw school

Accreditatie: Nee

Inschrijving: Team

Locatie: op school

Prijs: prijs op aanvraag

Inhoud

Een passend schoolaanbod dat aansluit bij de leerlingpopulatie en schoolambities, waarbij we voor alle leerlingen streven naar het behalen van het referentieniveau dat bij hun leerpotentie past. Dat kan een uitdaging zijn. Met dit schooltraject helpen wij jullie als team middels informerende en praktische trainingen, onder andere met het verkennen van het werken met leerlijnen, cruciale leerdoelen en het opstellen van een helder en compleet periodeplan. Daarnaast zullen we dieper ingaan op observeren, meten en registreren van leerdoelbeheersing, waardoor jij elke periode jouw aanbod passend kan maken voor jouw groep.

Het doel van dit traject is niet alleen om nieuwe inzichten te bieden, maar ook om ervoor te zorgen dat we samen bouwen aan een passend schoolaanbod dat stevig verankerd wordt.

Wat ga je leren?

In zes bijeenkomsten (op maat samengesteld) ontwikkel je als team de vaardigheden en focus die je nodig hebt in jouw functie binnen de organisatie.

De bijeenkomsten kunnen als volgt worden ingedeeld:

Bijeenkomst 1: Ons schoolaanbod: uitgangspunten, doelstellingen en keuzes (met het MT)
In deze bijeenkomst wordt de huidige situatie in kaart gebracht en worden de verschillende onderdelen van het traject op de situatie en wensen van de school afgestemd. Daarnaast wordt de mogelijke opbrengst van het traject (en losse onderdelen) besproken en zijn er schoolambities geformuleerd passend bij de leerlingpopulatie.

Bijeenkomst 2: Werken met leerlijnen en cruciale leerdoelen (met het hele team)
Zicht krijgen op en kennis hebben van de opbouw van de leerlijnen rekenen, taalverzorging en begrijpend lezen staat centraal in deze bijeenkomst. Daarbij zullen we dieper ingaan op essentiële leerinhouden voor deze vakken en zullen er keuzes gemaakt worden in het werken met leerdoelen en bijhouden van leerdoelbeheersing.

Bijeenkomst 3: Starten met een helder en compleet periodeplan (met het hele team)
In deze bijeenkomst bouwen we verder aan de kennis over de leerlijnen en essentiële leerinhouden, waarbij de focus ligt op de vertaling naar de praktijk. De concepten cyclisch handelen (en als onderdeel daarvan formatief handelen) zijn voorwaardelijk aan het maken van een helder en compleet periodeplan, dat je aan het eind van deze bijeenkomst hebt staan.

Bijeenkomst 4: Observeren, meten en registreren van leerdoelbeheersing (met het hele team)
Je hebt een periodeplan dat je helpt de focus voor de komende periode te bepalen, dus is het tijd voor de volgende stap: zicht op ontwikkeling. Uit elke (instructie)les kun je heel veel waardevolle informatie halen, waardoor jij kunt bepalen of het aanbod passend is en welke mogelijke interventie nodig is voor de (sub)groep of een individuele leerling. In deze bijeenkomst krijg je handvatten om zicht op ontwikkeling te houden middels objectief observeren en het registreren van de ontwikkeling.

Bijeenkomst 5: Passend aanbod voor je groep met een nieuw, helder periodeplan (met het hele team)
De eerste periode is afgerond, dus tijd voor een evaluatie en een passend vervolg. In deze bijeenkomst evalueren we de afgelopen periode en blikken we vooruit met het maken van een nieuw periodeplan. Voor de nieuwe periode zullen we dan ook aandacht besteden aan bezem- en borgingsdoelen, zodat het aanbod voor de volgende periode weer passend is voor jouw groep!

Bijeenkomst 6: Borgen wat werkt! (met het MT of met het hele team)
In deze bijeenkomst staat de evaluatie van het schooltraject centraal. We evalueren samen wat we hebben bereikt en stellen met elkaar een plan van aanpak op voor de toekomst.

Overzicht van de onderwerpen:

  • 1 Ons schoolaanbod: uitgangspunten, doelstellingen en keuzes
  • 2 Werken met leerlijnen en cruciale leerdoelen
  • 3 Starten met een helder en compleet periodeplan
  • 4 Observeren, meten en registreren van leerdoelbeheersing
  • 5 Passend aanbod voor je groep met een nieuw helder periodeplan
  • 6 Borgen wat werkt!

Trainers

Emila Bijl

Monique Steenwinkel

Jojanneke Beugelink

Jeroen Mulder

Bernadette Dijkman

Kimberly de Jong – Vermeulen

Nicole van Loo

Manon Oude Avenhuis

Femke Ruiter

Frenk Jansen

Delen:

Heb je nog vragen?

Neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier