De rekencoördinator in zijn kracht

Doel: Je verstevigt jouw rol als rekencoördinator en kan jouw collega’s begeleiden en ondersteunen op het gebied van rekenen-wiskunde.

Voor wie: bestuur, leerkracht

Duur: 4 bijeenkomsten (+ 2 uur individuele coaching op eigen locatie)

Accreditatie: Nee

Inschrijving: Team of op bestuursniveau

Zelfstudie: 20 uur

Locatie: in overleg met bestuur/scholengroep

Prijs: prijs op aanvraag

Inhoud

Als rekencoördinator zet je jouw kennis en vaardigheden in met als doel kwaliteitsverbetering van het rekenonderwijs op jouw school of cluster van scholen.

Voortdurend op de hoogte te blijven van nieuwe inzichten en effectieve praktijken binnen het rekenonderwijs, dat kan best een uitdaging zijn. Met deze training verstevig je jouw rol als rekencoördinator, doordat je beschikt over kennis en kunde om het rekenonderwijs op jouw school naar nieuwe hoogten te brengen. We zullen gezamenlijk tot nieuwe inzichten komen en geven jou de handvatten voor het implementeren van een goede kwaliteitscyclus door onder andere vanuit jullie schoolambitie een passend aanbod neer te zetten. Geen school en invulling van de rol als rekencoördinator is hetzelfde. Daarom zit de kracht van deze training in individuele coaching, waarbij zowel intervisie als ‘coaching on the job’ een prominente rol hebben.

Onze missie is om jou te ondersteunen bij het creëren van een stimulerende leeromgeving waarin alle leerlingen en leerkrachten kunnen floreren in het reken-wiskundeonderwijs.

Wat ga je leren?

  • Je doet kennis op over recente ontwikkelingen en onderzoek op het gebied van rekenonderwijs, om zo nieuwe inzichten te verwerven die kunnen bijdragen aan de verbetering van het onderwijs.
  • Je leert een kwaliteitscyclus op te zetten waarbij ambitieuze maar haalbare doelen worden gesteld voor het rekenonderwijs, gevolgd door systematische monitoring en evaluatie om continu verbetering te stimuleren.
  • Je leert om processen op te zetten voor het nauwkeurig signaleren, analyseren en interpreteren van data met betrekking tot de opbrengsten van de school, de groep en de leerlingen, om zo gerichte interventies te ontwikkelen die aansluiten bij de behoeften.
  • Je leert om een gedifferentieerd en inclusief rekenaanbod te ontwikkelen dat aansluit bij de behoeften van de leerlingpopulatie op jouw school
  • Je leert jouw rol als rekencoördinator vanuit het functieprofiel aan te scherpen.
  • Je leert om jouw collega’s vanuit kracht te coachen om samen te rekenonderwijs te versterken.

De opbrengst

  • 1 Na deze training kun je vol zelfvertrouwen, vaardigheden en focus een vernieuwde boost geven aan het rekenonderwijs binnen jouw eigen school of cluster van scholen.
  • 2 Er is een (aangescherpt) onderwijsplan voor rekenen opgesteld dat de visie en doelen van de school weerspiegelt, en daarnaast gericht is op het bevorderen van de wiskundige ontwikkeling van de gehele leerlingpopulatie.

Trainers

Kimberly de Jong – Vermeulen

Marjolein Veuger

Delen:

Heb je nog vragen?

Neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier