Activeren en betrekken

Doel: Krijg handvatten om leerlingen te activeren en de betrokkenheid te vergroten tijdens instructies, waardoor een krachtige leeromgeving wordt gecreëerd, waarin het leren centraal staat.

Voor wie: bestuur, ib'er/kwaliteitscoördinator, leerkracht, schoolleiding

Duur: Minimaal 1 bijeenkomst van 3 uur

Accreditatie: Nee

Inschrijving: Team

Locatie: op school

Prijs: prijs op aanvraag

Inhoud

Ben je op zoek naar effectieve manieren om de betrokkenheid van je leerlingen tijdens instructies te vergroten? In deze bijeenkomst bieden onze gecertificeerde EDI-trainers je concrete handvatten om leerlingen actief te betrekken tijdens de lessen. Ook ontdek je hoe dit jou als leerkracht helpt om in te spelen op de behoeften van de groep en van de individuele leerlingen.

Wat ga je leren?

In deze bijeenkomst vergroot jij je kennis en krijg je praktische handvatten aangereikt om jouw leerlingen te betrekken en activeren tijdens de EDI-les.

Lesobservaties
Om deze bijeenkomst te vertalen naar de praktijk, kunnen onze adviseurs van Helder Onderwijsadvies ook observaties in de groepen verzorgen. De lesobservaties worden uitgevoerd door de trainer en een medeobservant van je eigen school. Tijdens de lesobservatie zullen we ook de mede-observant coachen in het kijken naar het activeren en betrekken van de leerlingen. Dit om de expertise in de school te vergroten en te borgen. In de nagesprekken zoomen we in op waar jij, als leerkracht, al sterk in bent en waar mogelijk kansen liggen op het gebied van het activeren en betrekken van jouw leerlingen.

De opbrengst

  • 1 Je kunt voorbeelden noemen die je kunt inzetten om leerlingen te activeren en betrekken tijdens de les.
  • 2 Je kunt uitleggen wat de kracht is van categorie 2- en categorie 3-vragen.
  • 3 Je kunt benoemen wat effectieve feedback inhoudt.

Aanbevolen literatuur

Voerman, L. & Faber, F. (2022). Didactisch coachen. De Weijer Design.

Te bestellen op bol.com voor € 29,95.

Bekijk

Expliciete Directe Instructie 2.0. Hollingsworth, J., Ybarra, S. & Schmeier, M. (2020). Expliciete Directe Instructie 2.0. Uitgeverij Pica.

Te bestellen op bol.com voor € 31,95.

Bekijk

Trainers

Marjolein Veuger

Manon Oude Avenhuis

Kimberly de Jong – Vermeulen

Bernadette Dijkman

Milou de Kleijn

Susan Luimes

Monique Steenwinkel

Ynte Essers

Delen:

Of ontwikkel je verder in het afstemmen van de instructie en het hebben van hoge verwachtingen:

Cyclisch handelen Formatief handelen

Heb je nog vragen?

Neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier