De schoolbespreking met het hele team

Doel: Met het hele team bekijk je de resultaten van de LVS-toetsen en je vergelijkt deze met de gestelde schoolambities. Hoe staat de school ervoor en wat kan je op schoolniveau met elkaar verbeteren en versterken? Je kiest een vakgebied waarvoor je gezamenlijk een schoolverbeteraanpak formuleert, gericht op het passender maken van het aanbod en het verhogen van de leerresultaten en uitgewerkt in concrete acties.

Voor wie: IB'er / kwaliteitscoördinator, Schoolleiding

Duur: minimaal 1 bijeenkomst, op maat gemaakt voor jouw school

Accreditatie: Nee

Inschrijving: Team

Locatie: op school

Inhoud

Elke school heeft een werkwijze, al dan niet vastgelegd in een onderwijsplan, aan de hand waarvan de leerkrachten het onderwijs in taal en rekenen vormgeven en afstemmen op hun leerlingen. Om te kunnen bepalen of je als school met deze aanpak de ambities bereikt die je hebt gesteld, neem je onder andere de LVS-toetsen af. In deze bijeenkomst bekijk je met het hele team de schoolresultaten met als kernvraag: kunnen we doorgaan met wat we doen? Concreter: Zijn onze leeropbrengsten passend? En is ons aanbod passend?

Op basis van de informatie die je uit de resultaten op schoolniveau haalt, kies je gezamenlijk een vakgebied waarop je in de komende tijd als team de focus legt. Je doorloopt met elkaar de stappen evalueren & signaleren, analyseren en het ontwerpen van een schoolverbeteraanpak. Ook maak je concrete afspraken over het uitvoeren van de schoolverbeteraanpak en het monitoren van de voortgang.

Wat ga je leren?

In deze bijeenkomst doet het hele team kennis op over hoe je de resultaten van de LVS-toetsen met elkaar kunt analyseren op schoolniveau. Ieder teamlid wordt betrokken bij het monitoren van de ontwikkeling van leerlingen aan de hand van toetsen, het ontwerpen van een schoolverbeteraanpak op een gekozen vakgebied en het passender maken van het aanbod. Doordat de aanpak met elkaar in concrete acties wordt uitgewerkt, weet elke leerkracht wat er van hem of haar wordt verwacht bij de uitvoering.

De opbrengst

  • 1 Je hebt kennis van over hoe je de resultaten van de LVS-toetsen met elkaar kunt analyseren op schoolniveau.
  • 2 Je kunt leerlingen monitoren aan de hand van toetsen.
  • 3 Je kunt een schoolverbeteraanpak ontwerpen en het aanbod passender maken.
  • 4 Je weet wat er verwacht wordt bij de uitvoering.

Trainers

Emila Bijl

Monique Steenwinkel

Jojanneke Beugelink

Jeroen Mulder

Kimberly de Jong – Vermeulen

Bernadette Dijkman

Marjolein Veuger

Nicole van Loo

Wijnand Gijzen

Delen:

Heb je nog vragen?

Neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier