Het onderwijsplan: zo werken wij

Doel: Je kunt een onderwijsplan opstellen voor een gekozen vakgebied waarin het onderwijsaanbod en schoolafspraken beschreven zijn en waarin je de manier waarop je onderwijs vormgeeft aan groep 1 tot en met 8 borgt.

Voor wie: ib'er/kwaliteitscoördinator, leerkracht, schoolleiding

Duur: Minimaal twee bijeenkomsten

Accreditatie: Nee

Inschrijving: Team

Locatie: op school

Prijs: prijs op aanvraag

Inhoud

Iedere dag krijgen de leerlingen van groep 1 tot en met 8 onderwijs in taal en rekenen. Als school wil je elk kind een doorgaande leerlijn bieden, passend bij zijn leervaardigheid. Om dit als team te kunnen realiseren is het belangrijk om op schoolniveau het onderwijsaanbod en de gemaakte afspraken m.b.t. de didactische aanpak voor iedereen duidelijk te maken. Zo werken wij op onze school. Leer in deze bijeenkomsten hoe het onderwijsplan hierbij hulp biedt en hoe je het vormgeeft.

Wat ga je leren?

In het onderwijsplan leg je als team vast hoe je omgaat met zaken als leertijd, lesmethode, instructie en differentiatie. Het onderwijsplan is een houvast, ook voor de nieuwe leerkrachten en invallers. Daarnaast kan je, wanneer je de ontwikkeling van de leerlingen in kaart hebt gebracht door middel van observeren en toetsen, steeds bepalen of je door kunt gaan met deze manier van werken of dat er aanpassing nodig is.

Het opstellen van een onderwijsplan vindt plaats in twee bijeenkomsten met een kernteam of werkgroep.

Bijeenkomst 1

In de eerste bijeenkomst staat het doel van het onderwijsplan en het ophalen van input centraal. Aan de hand van een aantal onderdelen die in het onderwijs aan de orde komen, zoals inzet van de lesmethode en –materialen, differentiatie en instructie, wordt de huidige en gewenste werkwijze binnen de school zichtbaar gemaakt. Na deze bijeenkomst wordt het onderwijsplan in concept uitgewerkt en besproken in het team.

Bijeenkomst 2

In de tweede bijeenkomst wordt het onderwijsplan verder doorontwikkeld met de feedback die is opgehaald bij het team. Daarnaast wordt met het kernteam afgesproken hoe het onderwijsplan ingezet wordt in de kwaliteitscyclus op school en zodoende bruikbaar en actueel blijft.

De opbrengst

  • 1 Je kunt een onderwijsplan opstellen voor een gekozen vakgebied waarin het onderwijsaanbod en schoolafspraken beschreven zijn.

Trainers

Emila Bijl

Monique Steenwinkel

Jojanneke Beugelink

Jeroen Mulder

Kimberly de Jong – Vermeulen

Bernadette Dijkman

Marit Peters

Marjolein Veuger

Wijnand Gijzen

Delen:

Heb je nog vragen?

Neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier