Passende schoolambities als basis van de kwaliteitscyclus

Doel: Je stelt bij jouw school passende ambities in te behalen referentieniveaus, die de basis vormen voor het vormgeven van het onderwijsaanbod en het volgen van de ontwikkeling van de leerlingen.

Voor wie: ib'er/kwaliteitscoördinator, schoolleiding

Duur: minimaal 1 bijeenkomst

Accreditatie: Nee

Inschrijving: Team

Locatie: op school

Prijs: prijs op aanvraag

Inhoud

Het werken met schoolambities is van groot belang. Als team ken je je leerlingen en weet je waar zij naar uitstromen na groep 8. Wat wil je de leerlingen op het gebied van de basisvaardigheden meegeven als ze de overstap naar het vo maken? Welke referentieniveaus moeten de leerlingen op jouw school kunnen behalen? Het vormgeven van de kwaliteitscyclus op school begint met het stellen van passende schoolambities!

Wat ga je leren?

Schoolambities stel je in te behalen percentages op de referentieniveaus. Zo sluiten ze ook aan bij het onderwijsresultatenmodel dat de Onderwijsinspectie hanteert. En dat niet alleen, schoolambities geven je richting om passend onderwijsaanbod vorm te kunnen geven. En wanneer je de leerlingen volgt in hun ontwikkeling op dat aanbod, moet je de resultaten uit toetsing en observaties kunnen leggen naast wat je had verwacht te zien.

In één bijeenkomst ga je aan de slag met het stellen van passende schoolambities in te behalen percentages 1F en 1S/2F. Hierbij doe je de benodigde kennis op over de volgende onderwerpen:

  • het onderwijsresultatenmodel;
  • de referentieniveaus;
  • de schoolweging;
  • de aspecten die een rol spelen bij het bepalen van wat een bij jouw school passende ambitie is.

Je stelt schoolambities voor zowel de drie vakgebieden rekenen, lezen en taalverzorging bij elkaar (aansluiting bij onderwijsresultatenmodel) als voor de vakgebieden afzonderlijk (sturing aan de kwaliteitscyclus). Daarnaast leer je vanuit verschillende overwegingen om je schoolambities toe te lichten, dus het verhaal achter de cijfers te vertellen.

  • 1 Je kent het onderwijsresultatenmodel, de referentieniveaus en de schoolweging en weet welke aspecten een rol spelen bij het bepalen van een bij jouw school passende ambitie.
  • 2 Je kunt schoolambities opstellen voor de drie vakgebieden bij elkaar en afzonderlijk.
  • 3 Je kunt schoolambities toelichten.

Trainers

Emila Bijl

Monique Steenwinkel

Jojanneke Beugelink

Jeroen Mulder

Kimberly de Jong – Vermeulen

Bernadette Dijkman

Marit Peters

Marjolein Veuger

Wijnand Gijzen

Delen:

Heb je nog vragen?

Neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier