Het Jonge Kind 

Onderwijs geven aan jonge kinderen kent een eigen uitdaging: de overbrugging van de natuurlijk staat van ‘zijn’ en de doelen die nodig zijn om te starten in groep 3. Spelend lesgeven is wat hier nodig is. Lesgeven, in de zin van: doelgericht denken en handelen. Spelend, in de zin van: met de kinderen in gezamenlijkheid een thema tot ontwikkeling brengen. Spelend lesgeven is een onderdeel van Groeibewust Kleuteronderwijs, het denk- en werkconcept van waaruit de HELDER Onderwijsadvies adviseert, traint en begeleidt.

         Leerkracht
         MT/IB
    Bestuur

    Team

Dit doen wij ook

  • EDI bij kleuters
  • Thematisch werken/thematiseren
  • Cyclisch handelen (differentiëren)
  • Klassenmanagement verstevigen
  • Vergroten eigenaarschap leerlingen
  • Visie ontwikkeling
  • Thematisch werken in de peutergroep
  • Help ik heb een groep (1) 2-3
  • Verbeterplan en traject
  • Versterken van leerkrachtvaardigheden: observeren, begeleiden en instructie)

Spelend lesgeven


Spelend lesgeven is dé manier om de ontwikkeling van het brein en daarmee het leren te stimuleren. Het is een onderdeel van de denk- en werkwijze van Groeibewust Kleuteronderwijs. Tijdens dit traject worden leerkrachtenteams in de onderbouw geprofessionaliseerd in de breedte van het onderwijs: van thematiseren tot spelinstructie en van het creëren van een rijke leeromgeving tot goed observeren met je kindvolgsysteem. In dit traject kunnen ook voorschool en peuteropvang worden betrokken (IKC). 

Nu-meting van het kleuteronderwijs


Hoe staat je kleuteronderwijs ervoor? HELDER Onderwijsadvies brengt het voor je in kaart met de kleuteraudit aan de kwaliteitsgebieden die jij in kaart wilt brengen. Op basis van de bevindingen maken we samen een plan van aanpak of een traject op maat.  

Open inschrijvingen 

Grip op de kleuterbouw

Een praktische training om meer handvatten te krijgen en onderwijskundig (bege)leiderschap in de kleuterbouw beter gestalte te geven. Aan het einde van de dag weet je hoe een kleuter zich ontwikkelt en hoe je hier onderwijskundig op inspeelt op een wijze die leidt tot het bereiken van leeropbrengsten. De basis van deze training is de denk- en werkwijze van Groeibewust Kleuteronderwijs.

Executieve functies

Executieve functies trainen bij kleuters? De voorkant van het brein is de dirigent. Tijdens deze cursus leer je wat executieve functies zijn en hoe je die kunt stimuleren zodat ze beter tot ontwikkeling komen.

  

Spelend lesgeven

Spelend lesgeven is dé manier om de ontwikkeling van het brein en daarmee het leren te stimuleren. Het is een onderdeel van de denk- en werkwijze van Groeibewust Kleuteronderwijs. Tijdens dit traject worden leerkrachtenteams in de onderbouw geprofessionaliseerd in de breedte van het onderwijs: van thematiseren tot spelinstructie en van het creëren van een rijke leeromgeving tot goed observeren met je kindvolgsysteem. In dit traject kunnen ook voorschool en peuteropvang worden betrokken (IKC).

   

Spel en spelbegeleiding

Zal ik wel of niet meespelen? Een training van twee dagdelen over diverse soorten spel, de ontwikkelingsfasen van spel en hoe je de juiste spelbegeleiding kunt geven passend bij de spelvorm. Tijdens deze cursus leer je hoe je op een gepaste manier spelbegeleiding kunt geven.

   

Taalbewustzijn

Van boekplezier naar letters kunnen benoemen en alles wat ertussen zit vanuit spel. Taalbewustzijn is een breed onderwerp zoals woordenschatontwikkeling, boekoriëntatie, fonologisch en fonemisch bewustzijn en alfabetisch principe. Tijdens deze cursus kan het accent gelegd worden op verschillende onderdelen.

   

Themahoek als hotspot

Samen een spelverhaal spelen. Tijdens deze cursus word je meegenomen hoe je samen met de kinderen een thema (hoek) kan opbouwen en inrichten.

   

Snel ontwikkelende kleuters

Slim maar…. waarom laat het kind het niet zien? Tijdens deze cursus leer je snel ontwikkelende kleuters sneller herkennen. En hoe maak je het onderwijs passend voor deze kinderen?

   

Menu