Onderwijs geven aan jonge kinderen kent een eigen uitdaging: de overbrugging van de natuurlijk staat van ‘zijn’ en de doelen die nodig zijn om te starten in groep 3. Spelend lesgeven is wat hier nodig is. Lesgeven, in de zin van: doelgericht denken en handelen. Spelend, in de zin van: met de kinderen in gezamenlijkheid een thema tot ontwikkeling brengen. Spelend lesgeven is een onderdeel van Groeibewust Kleuteronderwijs, het denk- en werkconcept van waaruit de HELDER Onderwijsadvies adviseert, traint en begeleidt.

         Leerkracht
         MT/IB
    Bestuur

    Team

Spelend lesgeven


Spelend lesgeven is dé manier om de ontwikkeling van het brein en daarmee het leren te stimuleren. Het is een onderdeel van de denk- en werkwijze van Groeibewust Kleuteronderwijs. Tijdens dit traject worden leerkrachtenteams in de onderbouw geprofessionaliseerd in de breedte van het onderwijs: van thematiseren tot spelinstructie en van het creëren van een rijke leeromgeving tot goed observeren met je kindvolgsysteem. In dit traject kunnen ook voorschool en peuteropvang worden betrokken (IKC). 

.

Nu-meting van het kleuteronderwijs


Hoe staat je kleuteronderwijs ervoor? HELDER Onderwijsadvies brengt het voor je in kaart met de kleuteraudit aan de kwaliteitsgebieden die jij in kaart wilt brengen. Op basis van de bevindingen maken we samen een plan van aanpak of een traject op maat.  

OPEN INSCHRIJVINGEN

De data voor schooljaar 2022-2023 staan online! Direct online inschrijven voor een cursus? Bekijk hieronder het aanbod voor thema Het jonge kind:

Groeibewust Kleuteronderwijs (leergang)

Je ontwikkelt en vergroot je eigen kennis en vaardigheden op het gebied van kleuteronderwijs. Hierdoor ben je beter in staat om de ontwikkeling van iedere kleuter optimaal te stimuleren en hen op een speelse en effectieve manier te begeleiden. Je werkt aan de groei van jezelf en van de kleuters. 

.

Cursus Spelend lesgeven

Spelend lesgeven is dé manier om de ontwikkeling van het brein en daarmee het leren te stimuleren. Het is een onderdeel van de denk- en werkwijze van Groeibewust Kleuteronderwijs. Tijdens dit traject worden leerkrachtenteams in de onderbouw geprofessionaliseerd in de breedte van het onderwijs: van thematiseren tot spelinstructie en van het creëren van een rijke leeromgeving tot goed observeren met je kindvolgsysteem. In dit traject kunnen ook voorschool en peuteropvang worden betrokken (IKC).

   

Cursus Taalbewustzijn

Boekplezier naar letters kunnen benoemen en alles wat ertussen zit vanuit spel. Taalbewustzijn is een breed onderwerp zoals woordenschatontwikkeling, boekoriëntatie, fonologisch en fonemisch bewustzijn en alfabetisch principe. Tijdens deze cursus kan het accent gelegd worden op verschillende onderdelen.

 

Cursus Executieve functies

Executieve functies trainen bij kleuters? De voorkant van het brein is de dirigent. Tijdens deze cursus leer je wat executieve functies zijn en hoe je die kunt stimuleren zodat ze beter tot ontwikkeling komen.

  

Dit doen wij ook

EDI bij kleuters

Expertclass Grip op de kleuterbouw

Thematisch werken/thematiseren

Cyclisch handelen (differentiëren)

Klassenmanagement verstevigen

Vergroten eigenaarschap leerlingen

Visie ontwikkeling

Thematisch werken in de peutergroep

Help ik heb een groep (1) 2-3

Verbeterplan en traject

Versterken van leerkrachtvaardigheden: observeren, begeleiden en instructie

Snel ontwikkelende kleuters